Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki - strona 3

Fragment notatki:...Handel międzynarodowy, czyli wymiana towarów między różnymi podmiotami gospodarczymi poprzez granice narodowe, której towarzyszą różnego rodzaju usługi np. transport, ubezpieczenia. Coraz częściej międzynarodowy obrót usługami nie jest związany z obrotem towarowym, a jest zjawiskiem autonomicznym, absolutnie niezwiązanym z obrotem towarowym (np. przepływ kapitału, turystyka). Międzynarodowy podział pracy, czyli pogłębiająca się specjalizacja różnorodnych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w poszczególnych krajach w zakresie produkcji określonych dóbr...

...Strumień ZIB to wartość ZIB w jednostce czasu w latach 70-tych XX w. roczny strumień to około 25 mld dolarów w drugiej połowie lat 80-tych to 170 mld. Na przełomie tysiącleci zasób ZIB w gospodarce świata to 21,5 % PKB świata. A udział ZIB w inwestycjach świata 11% prawie połowa ZIB to usługi, reszta to przemysł przetwórczy i około 6% wydobywczy...

...Pojęcie polityki makroekonomicznej: Oddziaływanie państwa na gospodarkę jako całość, w tym zwłaszcza na konsumpcję, inwestycje, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy, popyt i podaż pieniądza, zatrudnienie i bezrobocie itd. Obejmuje ona więc politykę dochodową, pieniężną, cenową, fiskalną, kredytową i inne. Chodzi o osiągnięcie pozytywnych efektów w tych obszarach. W gospodarce otwartej polityka makroekonomiczna jest zintegrowana z zagraniczną polityką ekonomiczną, w zamkniętej jest autonomiczna wobec zagranicznej polityki ekonomicznej. Polityka kursu walutowego: kurs walutowy jest narzędziem oddziałującym zarówno na gospodarkę krajową oraz stosunki gospodarcze z zagranicą...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze-wykłady
Podział podmiotów międzynarodowego podziału pracy i gospodarki światowej:
Gospodarstwa domowe: pierwotni i współcześni producenci oraz konsumenci dóbr i usług prowadzący rozrachunek gospodarczy z otoczeniem, a zarazem mniej lub bardziej skłonni do oszczędzania lub inwestowania.
Krajowe organizacje gospodarcze: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, banki.
Zrzeszenia producentów i zrzeszenia konsumentów: kartele, konglomeraty.
Krajowe władze gospodarcze: organy państwowe odpowiedzialne za gospodarkę.
Wielkie korporacje transnarodowe (WKT): przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą.
Organy i instytucje regionalnych ugrupowań integracyjnych.
Międzynarodowe instytucje i organizacje gospodarcze.
Sposób podziału:
Kraje - rozumiane jako zamknięte granicami politycznymi i ekonomicznymi, zbiory ludności, zasobów naturalnych, składników majątku narodowego oraz narodowego systemu polityczno-gospodarczego.
Międzynarodowe instytucje, organizacje gospodarcze.
Przedmioty wymiany międzynarodowej:
Handel międzynarodowy, czyli wymiana towarów między różnymi podmiotami gospodarczymi poprzez granice narodowe, której towarzyszą różnego rodzaju usługi np. transport, ubezpieczenia. Coraz częściej międzynarodowy obrót usługami nie jest związany z obrotem towarowym, a jest zjawiskiem autonomicznym, absolutnie niezwiązanym z obrotem towarowym (np. przepływ kapitału, turystyka). Międzynarodowy podział pracy, czyli pogłębiająca się specjalizacja różnorodnych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w poszczególnych krajach w zakresie produkcji określonych dóbr.
Specjalizacja i handel międzynarodowy typu substytucyjnego i komplementarnego
Specjalizacja wewnątrzgałęziowa i/lub zewnątrzgałęziowa
Międzynarodowa wymiana czynników produkcji - migracje
Migracja siły roboczej (dobrowolna,

(…)

… : regulacyjna -bezpośrednie(np. misje wojskowe)
- pośrednie
1. Rodzaje zagranicznej polityki ekonomicznej:
a) polityka wolnego handlu (A. Smith): rozwój gospodarczy dokonuje się przy stosunkowo najmniejszych nakładach pracy
b) polityka protekcjonizmu: protekcjonizm w handlu międzynarodowym to pochodna interwencjonizmu w gospodarce. Zwolennicy podkreślają, że założenia wolnego handlu są nierealne. Protekcjonizm
… ekonomicznej i instytucje koordynujące (kontrolujące: ONZ, Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Zagraniczna polityka ekonomiczna:
1.Definicja
Oddziaływanie państw na stosunki gospodarcze za granicą (zwłaszcza obrót towarami i usługami oraz przepływ czynników produkcji ) Uprawnienia państw w zakresie ZPE:
-uwarunkowanie szersze lub węższe (stopnia liberalizmu…
… to obniżenie podatków podmiotom o najwyższych dochodach i podwyższenie podatków podmiotom o najniższych dochodach, czyli podatek liniowy.
Narzędzia mikroekonomiczne zagranicznej polityki ekonomicznej:
Pojęcie i rodzaje polityki mikroekonomicznej:
Jest to oddziaływanie państwa na poszczególne działy gospodarki, a niekiedy na poszczególne podmioty gospodarcze. Zakres: polityka przemysłowa, rolna, inwestycyjna…
… już niecałe 90% bo tygrysy azjatyckie i inne NUK.
Przyczyny dynamicznego wzrostu ZIB:
-możliwość powrotu protekcjonizmu
-zmiany polityczno - gospodarcze na świecie, KRS -> rozwój pro rynkowy i pro eksportowy KR →deregulacja i prywatyzacja chroniących sektorów Otwarcie Europy Środkowej -> transformacja
Przyczyny podejmowania ZIB:
Strategie wychodzenia na rynki zagraniczne, elektryczna teoria J.Dunninga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz