Wykład - teorie stosunków gospodarczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - teorie stosunków gospodarczych - strona 1 Wykład - teorie stosunków gospodarczych - strona 2 Wykład - teorie stosunków gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA
ZAŁOŻENIA
PODSTAWOWA PRZESŁANKA ROZWOJU HANDLU
PRZEDSTAWICIEL
UWAGI
Teorie przedklasyczne:
koncepcja psychozy lęku przed brakiem towarów
starożytni władcy dążyli do uzyskania możliwie jak największej
ilości dóbr, starając się jednocześnie oferować w zamian jak najmniej
dogmat słusznej ceny
każdy towar ma swoją słuszną cenę, powyżej lub poniżej której nie powinien być sprzedawany; słuszna cena to cena pokrywająca koszty produkcji
św. Tomasz z Akwinu
merkantylizm
- monetaryzm/
bulionizm
- merkantylizm
właściwy doktryna ekonomiczna i polityczna zalecająca popieranie wywozu własnych towarów przy jednoczesnym ograniczaniu importu z myślą o uzyskaniu w ten sposób nadwyżek złota
za główny cel uważano zwiększenie zasobów kruszców
za główny cel uważano zwiększenie zasobów zagranicznych pieniędzy, w tym złota i srebra
dopływ do kraju złota
P. von Hornick (Austria)
Jan Grodwagner (Polska)
Krytyka: A. Smith, D. Hume, D. North
Teoria kosztów absolutnych A. Smitha
(przewagi absolutnej, różnic absolutnych)
- 2 kraje
- 2 towary
- 1 czynnik produkcji: praca
- nakład pracy potrzebny do wytworzenia jednostki towaru określa jednocześnie koszty produkcji
- istnieje pełna mobilność pracy w granicach jednego kraju i brak mobilności pracy między krajami
- relacja między nakładem pracy a wielkością produkcji nie zmienia się (brak korzyści skali)
- nie występują koszty transportu obu tych towarów
- w obu krajach istnieje wolna konkurencja
- eksport = import
- nie ma barier handlowych
- kraj A jest bardziej efektywny (dysponuje przewagą absolutną) w produkcji towaru x, a zarazem jest mniej efektywny niż kraj B (nie dysponuje nad nim przewagą absolutną) w produkcji towaru y
- kraj A eksportuje do kraju B całość lub część produkcji towaru x, w przypadku którego dysponuje przewagą absolutną, w zamian za import z kraju B całości lub części produkcji towaru y, w przypadku którego absolutną przewagą dysponuje jego partner handlowy - kraj B
Międzynarodowy podział pracy - czyli specjalizacja każdego kraju jedynie w kilku, a nie wszystkich produktach, pozwoli na lepsze spożytkowanie przez oba kraje posiadanych przez nie zasobów, co znajduje odbicie w tym, że eksportując towary będące przedmiotem specjalizacji, a importując te, w których specjalizują się partnerzy, kraje uczestniczące w międzynarodowej wymianie towarowej wytwarzają więcej dóbr.


(…)

… zastosowania pracy i in. czynników produkcji => teoria kosztów realnych
matematyczna szkoła „równowagi ogólnej” (V. Pareto, B. Ohlin, P.A. Samuelson) - konieczność powiązania strony podaży (określonej przez koszty zastosowania kapitału, pracy i in. czynników produkcji w alternatywnych jej rodzajach) ze stroną popytu (ujętego jako łączny wynik preferencji i wyborów konsumentów) w jeden system ogólnej równowagi => teoria kosztów alternatywnych i teoria obfitości zasobów
teoria kosztów alternatywnych
- podjęcie specjalizacji międzynarodowej oznacza możliwość częściowej lub całkowitej rezygnacji z produkcji określonego towaru (który jest przedmiotem importu) przy jednoczesnej częściowej lub całkowitej koncentracji zasobów na produkcji innego towaru (który staje się przedmiotem eksportu)
- potrzeba rozwoju specjalizacji i handlu międzynarodowego istnieje w sytuacji zróżnicowania kosztów alternatywnych w różnych krajach; każdy kraj powinien specjalizować się w tych dziedzinach lub produktach, w przypadku których ma relatywnie niższe koszty alternatywne
występujące między krajami względne różnice kosztów alternatywnych
G. Haberler (Austria)
Teoria obfitości zasobów Heckschera-Ohlina- Samuelsona
(proporcji…
… koszyk towarów” - przedmiot wymiany między dwoma krajami; „krzywe zaoferowania” (krzywe popytu wzajemnego) - krzywa popytu kraju A na „reprezentacyjny” koszyk towarowy kraju B, która to krzywa jest jednocześnie krzywą podaży koszyka towarów kraju B (w punkcie przecięcia się krzywych zaoferowania dwóch krajów znajduje się punkt równowagi w handlu międzynarodowym)
teoria kosztów realnych
- ujęcie…
… w warunkach stałych cen relatywnych absolutny przyrost produkcji towaru wymagającego bardziej intensywnego nakładu właśnie tego czynnika, a zarazem absolutny spadek produkcji towaru wymagającego bardziej intensywnego nakładu czynnika, którego zasoby nie ulegają zmianie.
Tzw. paradoks Leontiefa - wbrew twierdzeniu Heckschera-Ohlina USA eksportują dobra, do wytworzenia których potrzeba relatywnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz