Wykład - międzynarodowy transfer technologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - międzynarodowy transfer technologii - strona 1 Wykład - międzynarodowy transfer technologii - strona 2 Wykład - międzynarodowy transfer technologii - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowy transfer Technologii
Technologia
Jeden z czynników produkcji
Obejmuje:
technologie produkcyjne (produkty, procesy produkcyjne)
organizację działalności produkcyjnej
wiedzę tkwiącą w ludziach (umiejętności menadżerskie, badawcze, marketingowe)
aktywa nieuchwytne (licencje, patenty)
Przedostaje się przez granice dzięki:
handlowi zagranicznym inwestycjom bezpośrednim (ZIB)
przepływowi osób
W formie:
nowych produktów, maszyn sprzętu
patentów i licencji
zatrudniania zagranicznych specjalistów
nieformalnej wymianie informacji (konferencje naukowe itp.)
Transfer na zasadach komercyjnych i w ramach rządowej pomocy (np. w Polsce po transformacji)
Przepływ technologii może odbywać się za pośrednictwem ośrodków badawczo - wdrożeniowych (B-R) lub tzw. uczenia się przez działanie.
Transfer pobudzany przez znaczące dysproporcje w świecie
W 98 r. 87 - 97% (zależnie od źródła) patentów na świecie należało do firm w krajach rozwiniętych.
Koncentracja dotyczy też firm:
USA - na 41 tys. firm, do 50 należy 50 % patentów
Szwajcaria - do 3 firm należy 81 %
Holandia - do 4 70%
Wzrasta udział przepływu technologii w handlu światowym:
(udział produktów high - tech w handlu)
1970 r. - 9,5%
1999 r. - 21 %
Stosunek patentów zagranicznych do patentów krajowych w krajach rozwiniętych:
1971 r. - 1,2
1999 r. - 4,2
Teorie opisujące międzynarodowych przepływ technologii.
Brak jest jednej spójnej, obejmującej całość problematyki technologii.
Teoria luki technologicznej - zróżnicowanie w wiedzy i tempie postępu umożliwia korzystny handel międzynarodowy
Teoria doganiania cyklu produkcji (teoria szyku lotu dzikich gęsi) - '30 K. Akamatsu - rysunek
Teoria opóźnienia naśladowczego - '61 M. Posner - opóźnienie popytu i opóźnienie reakcji.
Teoria cyklu życia produktu - 1966 r. R. Vernon - rysunek
3 fazy:
nowość - potrzebna wykwalifikowana kadra, duży rynek (bo wysokie koszty, mała wrażliwość popytu na cenę, więc nie liczą się koszty pracy, nieograniczony eksport)
dojrzałość - w miarę wzrostu zapotrzebowania, podejmowana jest produkcja w innych krajach rozwiniętych (w ramach ZIB i własnych pomysłów)
produkt standardowy - produkt powszechnie znany, technologicznie "rozpracowany", zaczynają liczyć się koszty pracy, produkcja w państwach rozwijających, kraj - innowator importuje.


(…)

… tego nie umożliwia)
musi umożliwiać zmniejszenie dystansu do krajów lepiej rozwiniętych
musi istnieć odpowiednia zdolność absorpcji ZIB - import technologii zbyt zaawansowanej w stosunku do poziomu wiedzy technicznej w kraju przyjmującym nie przyniesie korzyści. Liczy się wykształcenie siły roboczej, zaplecze B-R, standardy rachunkowości, kontroli finansowej, ochrony własności intelektualnej, reguły antykorupcyjne itp.
Szacuje się, że 15% ludności świata wytwarza 100% innowacji technologicznych, 50% jest w stanie je zaabsorbować, a 1/3 ani ich nie wytwarza, ani nie jest w stanie wprowadzić ich u siebie.
Przypadek Indii i Doliny Krzemowej
Cykl życia produktu. Od jakiegoś czasu firmy najnowszych technologii informatycznych ze słynnej Doliny Krzemowej przenoszą się do krajów rozwijających, głównie do Indii…
…, podejmowana jest produkcja w innych krajach rozwiniętych (w ramach ZIB i własnych pomysłów)
produkt standardowy - produkt powszechnie znany, technologicznie "rozpracowany", zaczynają liczyć się koszty pracy, produkcja w państwach rozwijających, kraj - innowator importuje.
Przykład - kserokopiarki Xerox.
Model Grossmana i Helpmana - pokazuje różnice między rynkiem dóbr zaawansowanych technologicznie a rynkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz