Funkcje i techniki Public Relation - strona 2

note /search

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH - Franciszek Reszka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2856

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH 02.03.2002r. Historia doktryn politycznych i prawnych jest jedną z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Ukształtowała się jako odrębna gałąź badawcza w drugiej połowie XIXw. jako tzw. historia filozofii prawa. Historia doktryn pol. i prawnych dopiero po ...

Niccolo Machiavelli - Książę

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2849

Tytuł oryginału: IL PRIN/cenzura/ NICCOLO MACHIAVELLI KSIĄŻĘTytuł oryginału IL PRINCIPE Mikołaj Machiavelli Wawrzyńcowi Wspaniałemu Synowi Piotra de'MediciCi, którzy pragną pozyskać łaskę księcia, stają najczęściej przed Nim z tym, co mają najbardziej wśród swoich rzeczy drogiego i co Mu, jak wid...

Jak skutecznie promowac gmine

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1799

"JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ GMINĘTECHNIKI I NARZĘDZIA PROMOCJI" JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ GMINĘTECHNIKI I NARZĘDZIA PROMOCJISPIS TREŚCI JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ GMINĘ 3 CELE I STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY 3 Rozwój strategii 3 Zbieranie informacji – Audyt 3 Przykładowa lista informacji wymag...

Historia prawa polskiego od średniowiecza po czasy PRL-u

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2982

Historia prawa polskiego od średniowiecza po czasy PRL-u. ŚREDNIOWIECZE (DO 11 POŁ. XV W.) 1. ŹRÓDŁA PRAWA GERMANÓW. Osadnictwo germańskie na słabo zaludnionych kresach Cesarstwa Rzymskiego zaczęło się już w I w. n.e. Cesarze popierali To osadnictwo w celach obrony granic i uprawy ziemi. W czasach w...

Wybór firmy ubezpieczeniowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1512

WYBÓR FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO. WYKŁAD 5 5. WYBÓR FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO. 5. 1. PRZYGOTOWANIE DO OCENY FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE...

Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1750

1.DEZINFORMACJA 2.DEZINFORMACJA ? JAK OSŁABIĆ PRZECIWNIKA? 3.O SUKCESIE POLSKIEJ DEZINFORMACJI DEZINFORMACJA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMISPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Dezinformacja 3 2. Dezinformacja – jak osłabić przeciwnika? 3 3. O su...

Dobór kadr

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

PROFIL WYMOGÓW WOBEC POTENCJALNEGO PRACOWNIKA. PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ REKRUTACJI. SEGMENTY ZEWNĘTRZNEGO RYNKU PRACY. DOBÓR KADR rekrutacja - ilościowo-jakościowe zestawienie potrzeb kadrowych, źródła rekrutacji, techniki rekrutacji, ocena efektywności rekrutacji (analiza wskaźników produktywności, wykor...

Formy opodatkowania

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 126
Wyświetleń: 5243

KARTA PODATKOWA, RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPiR Formy opodatkowania Prowadzenie działalności gospod...

Akcje, papiery wartościowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4088

CHARAKTERYSTYKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. OKREŚLENIE AKCJI. RODZAJE AKCJI I WYNIKAJĄCE Z NICH PRAWA. WYCENA AKCJI. AkcjeCHARAKTERYSTYKA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych. Realizacja tych praw możliwa jest jedynie na podst...

Akcje - pojęcie akcji i jej funkcje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3220

POJĘCIE AKCJI. WARTOŚĆ AKCJI. RODZAJE AKCJI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA. 1. POJĘCIE AKCJI AKCJE – z łaciny „actio”; są to papiery wartościowe, które emitowane przez spółkę akcyjną jako dokumenty, stwierdzają ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynależnych akcjon...