Funkcje i techniki Public Relation

note /search

Public relations - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 903
Wyświetleń: 6720

doc, zawiera 15 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatkach jest następująca: Public relations, Podstawowe elementy Public relations, Zadania Public relations, Zadania nakierowane na wizerunek, Zadania skierowane do wewnątrz firmy, Zadania skierowane na zewnątrz firmy, Etapy tworz...

Funkcja motywowania w zarządzaniu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3605

portera i e lawlera, teorię wzmocnienia, b.f. skinner, teoria modyfikacji zachowań, teoria erg, claytona, alderfera. MOTYWOWANIE 1. Interpretacja podstawowych pojęć. Motywowanie polega na wpływaniu (pobudzaniu, stymulowaniu) na zachowanie się człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które p...

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 56
Wyświetleń: 5257

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Podatek dochodowy od osób fizycznych, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który obejmuje, kartę podatkową, podmiot i przedmiot opodatkowania, zasadę powszechności podmiotowej, zasadę powszechności przedmiotowej, zasadę opodatkowania czystego zysku, k...

ŚRODKI PRAWNE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3661

podział środków ŚRODKI PRAWNE 1.ADMINISTRACYJNE ŚRODKI PRAWNEUREGULOWANE W KPA: W USTAWIE EGZEKUCYJNEJ: 1.wniosek o stwierdzenie nieważności postanowień 1.środki w postępowaniu egzekucyjnym: 2.wniosek o wznowienie postępowania - zarzuty 3.skargi i wnioski (z działu 8KPA) -wniosek o wyłączenie rz...

Wykład- ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 602
Wyświetleń: 6986

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJKonstytucja art. 2 – Polska jest demokratycznym państwem prawnym, ustawodawca ma tworzyć dobre prawo.Prawo dobre- precyzyjne i komunikatywne, elastyczne, pozwala na osiągnięcie tych stanów rzeczy, które prawodawca zamienia. Wtedy odtworzone normy będą się powielały ze stw...

Wykład- ZASADY TWORZENIA PRAWA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 9184

{dalsza część zasad techniki prawodawczej}-Jeżeli zmiany w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była wielokrotnie nowelizowana opracowuje się projekt nowej ustawy.-Zmi...

Wykład- Koncepcje woluntaryzmu prawodawczego państwa, Koncepcje ograni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 441
Wyświetleń: 6384

Jak powstaje prawo?Poglądy na temat istoty powstawania prawaI. Koncepcje woluntaryzmu prawodawczego państwa-Tworzenie prawa polega na wyrażeniu przez prawodawcę swej woli-Tworzenie prawa to akt woli prawodawcy*Wersje skrajne koncepcji woluntarystycznych Wola prawodawcy jest niczym nie skrępowana Quo...

Wykład- SKUTECZNOŚĆ NORMY PRAWNEJ, Instrumentalizacja prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 525
Wyświetleń: 9282

SKUTECZNOŚĆ NORMY PRAWNEJ:behawioralna: realizacja celu bezpośredniego tej normy- jeśli adresat normy zachował się zgodnie z tą normą;finistyczna: realizacja celu pośredniego normy- stan rzeczy pożądany przez prawodawcę, który jest następstwem przestrzegania danej normy;społeczno- wychowawcza: reali...

Wykład- Typy systemów prawa, RACJONALNE TWORZENIE PRAWA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 539
Wyświetleń: 9422

Typy systemów prawa:System prawa stanowionego:Np. Europa kontynentalna, Ameryka Łacińska. Oparty na zasadzie prymatu ustawy, rozdział pomiędzy tworzeniem a stosowaniem prawa, organy stosujące prawo nie mogą go tworzyć, recepcja(przejęcie) prawa rzymskiego.System common law:Np. Anglia, USA, byłe