Analiza rynków zagranicznych

note /search

Analiza udziału w rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2198

6.04.2012 egzamin- test wielokrotnego wyboru + 2-3 pytania otwarte 17: Analiza udziału w rynku (pojedynczy rynek i pojedynczy produkt) poszerzona S= Q x u x p S- wartość sprzedaży (obroty) przedsiębiorstwa Q- rozmiary fizyczne popytu ...

Badania podaży

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1638

Badania podaży Badania czynników oddziałujących na wielkość podaży Badania wielkości i asortymentowej struktury produkcji Badania koncentracji sektora Badanie źródeł dostaw towarów Badania udziałów w rynku Badanie wielkości zamówień inwestycyjnych Badanie rozmiarów i struktury asortymentowe...

Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne Pojemność rynku(1) Q= N x s N- liczba ludności zamieszkująca dany obszar; S-wskaźnik spożycia na 1 mieszańca Pojemność rynku dla napojów mlecznych i jogurtów (miesięczna) Pojemność rynku (2) Q= K x p x q K-liczba jednostek konsumujący...

Etapy budowy scenariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2401

Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz tych ich składników, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji. W makrootoczeniu przedsiębiorstwa wyróżnia si...

Istota analizy rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1743

29.02.2012r. A. Hajdukiewicz Analiza rynków zagranicznych J. Schroeder, Badania marketingowe rynków zagranicznych, wyd. Akademii Z. Kędzior (red.), Badania rynku. Metody zastosowania, PWE, Warszawa 2004 H. Mruk (red.), Analiza rynku, PEW, Warszawa, 2003 Istota analizy rynku Badania rynku a a...

Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH Istota analizy rynku Badania rynku a analiza rynku Analizy rynkowe a analizy marketingowe Badania rynku krajowego a badania rynku zagranicznego Główne decyzje dot. rynków zagranicznych Dotyczące rozpoczęcia i wyboru kierunków ekspansji zagranicznej; Dotyczące wybo...

Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1463

14.03.2012r. Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym Otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie (zespół zewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym; przedsiębiorstwo nie ma wpływu na

Analiza PEST

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3997

BIZNES – EXPERT www.biznes-expert.eu Doradztwo - Analiza strategiczna: ANALIZA PEST OTOCZENIE EKONOMICZNE Otoczenie   ekonomiczne   przedsiębiorstwa   obejmuje   zjawiska   i   procesy   ekonomiczne,  powstające jako rezultat świadomej i celowej działalności gospodarczej osób fizycznych i  podmi...

Analiza udziału w rynku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3612

Efekt popytowy- uzewnętrznia czynniki związane z ogólną pojemnością rynku (dochody, liczba i struktura ludności itp.)Efekt udziału- uwzględnia wpływ czynników interakcji między przedsiębiorstwami (dodatki świadczy o rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa)Efekt...