Etapy budowy scenariusza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy budowy scenariusza  - strona 1 Etapy budowy scenariusza  - strona 2

Fragment notatki:


Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz tych ich składników, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji. W makrootoczeniu przedsiębiorstwa wyróżnia się określone sfery, w których są identyfikowane procesy istotne dla przedsiębiorstwa (sfera polityczna, ekonomiczna, społeczna, demograficzna, technologiczna i regulacyjna). W otoczeniu konkurencyjnym identyfikuje się z kolei procesy związane z określonymi jego składnikami (klienci, dostawcy, konkurenci, produkty substytucyjne, grupy strategiczne).
Ocena zidentyfikowanych uprzednio, istotnych dla funkcjonowania organizacji procesów w otoczeniu. Oceny tej dokonuje się pod względem:
Siły i kierunku wpływu danego procesu na organizację, np. według skali od —5 do +5 punktów;
Prawdopodobieństwa wystąpienia danego procesu według trzech wariantów zmian.
Każdy z trendów czy procesów wyodrębnionych w otoczeniu może się charakteryzować regresem, stabilizacją lub wzrostem. W związku z tym do każdego z analizowanych zjawisk czy procesów mogą być odniesione trzy potencjalne tendencje:
tendencja wzrostowa procesu w przyszłości; potencjalna negatywna lub pozytywna siła wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia,
tendencja stabilizacyjna procesu w przyszłości; potencjalna pozytywna lub negatywna siła wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
tendencja spadkowa procesu w przyszłości; pozytywna lub negatywna siła wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
Uporządkowanie trendów według poszczególnych scenariuszy: optymistycznego, pesymistycznego, niespodziankowego i najbardziej prawdopodobnego.
Ustalenia średniej siły wpływu poszczególnych czynników w poszczególnych sferach otoczenia.
Graficzne przedstawienie scenariuszy w celu uwidocznienia, która sfera otoczenia jest źródłem szans, która zaś źródłem zagrożeń i jak duża jest siła oddziaływania poszczególnych sfer otoczenia. Wnioskowanie:
Im większa jest rozpiętość między scenariuszem optymistycznym a scenariuszem pesymistycznym w poszczególnych sferach, tym silniejsze jest uzależnienie organizacji od otoczenia. Oznacza to, że takiej sferze otoczenia, określanej mianem burzliwej, w procesach formułowania strategii trzeba poświęcić szczególnie dużo uwagi.
Im większa jest rozpiętość w poszczególnych sferach scenariusza najbardziej prawdopodobnego, tym bardziej niejednorodne i słabiej strukturalizowane będzie otoczenie. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na zdarzenia, które tej sfery dotyczą.
W otoczeniu organizacji określa się te sfery, w których dominują szanse, i te, w których przeważają zagrożenia. W tych segmentach otoczenia, w których dominują szanse, w strategii organizacji powinno się uwzględniać przedsięwzięcia ukierunkowane na ich wykorzystanie. Tam, gdzie przeważają zagrożenia, strategia powinna być nakierowana na przedsięwzięcia zmniejszające skutki ich oddziaływania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz