badania podaży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
badania podaży - strona 1 badania podaży - strona 2

Fragment notatki:


Badania podaży Badania czynników oddziałujących na wielkość podaży
Badania wielkości i asortymentowej struktury produkcji
Badania koncentracji sektora
Badanie źródeł dostaw towarów
Badania udziałów w rynku
Badanie wielkości zamówień inwestycyjnych
Badanie rozmiarów i struktury asortymentowej eksportu/importu
Czynniki wpływające na podaż surowców
Struktura międzynawowego podziału pracy Warunki klimatyczne
Koszty eksploatacji Stopień koncentracji i monopolizacji produkcji
Rozwój techniki i technologii
Popyt na dany produkt
Recyklizacja- wtórne użytkowanie surowców Czynniki wpływające na podaż dóbr inwestycyjnych
Stopień koncentracji i monopolizacji
Rozwój specjalizacji produktu
Rynek dóbr użytkowych
Czynniki krótkookresowe (stopień wykorzystania mocy wytwórczych, stopa zysku, zmiany portfela zamówień, dostępność rzadkich surowców)
Czynniki kształtujące podaż dóbr konsumpcyjnych
Rozproszenie produkcji Duża konkurencja stanowiąca bodziec do modernizowania produkcji
Krótki cykl produkcyjny
Aktywność korporacji transnarodowych Analiza udziałów w rynku
Bezwzględny (absurdalny) udział w rynku Udział w rynku docelowym Relatywny udział w rynku (w odniesieniu do trzech największych konkurentów) Względny udział w rynku (w stosunku do największego konkurenta)
Bezwzględny udział w rynku
W wyrażeniu ilościowym- stosunek sprzedaży danego przedsiębiorstwa do całkowitej sprzedaży na rynku odniesienia
Absolutny (bezwzględny udział w rynku=
Sprzedaż danego rodzaju produktów przez przedsiębiorstwo X/
/sprzedaż danego rodzaju produktów przez wszystkie firmy na rynku
W wyrażeniu wartościowym- oblicza się go na podstawie obrotów, a nie jednostek sprzedaży. Jego zmiana jest skutkiem zarówno zmiany wolumenu, jak i cen. Obliczanie udziału rynkowego
Sprzedaż firmy A 200 tys. EUR
Sprzedaż firmy B 300 tys. EUR
Całkowita sprzedaż na rynku 1 MLN EUR
Bezwzględny udział w rynku firmy A- 20%
Względny udział w rynku firmy A- 0,66 Relatywny udział w rynku
Stosunek sprzedaży danego …
Udział w rynku docelowym
Udział w rynku docelowym= sprzedaż danego rodzaju produktów przez przedsiębiorstwo X w segmencie docelowym/ sprzedaż danego rodzaju produktów przez wszystkie firmy w segmencie docelowym Współczynnik koncentracji sektora (C4)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz