Dzienniki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzienniki-opracowanie - strona 1 Dzienniki-opracowanie - strona 2 Dzienniki-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DZIENNIKI. KONCENTRACJA W WARUNKACH KURCZĄCEGO SIĘ RYNKU
Zmniejszenie się nakładu globalnego oraz jednorazowego.
Funkcja komercyjna:
zysk,
promowanie konsumpcji przez reklamy.
Misja społeczna:
instrument społecznej i politycznej ekspresji,
podstawowe znaczenie ma f. informacyjna. Charakterystyka ekonomiczna:
tendencja do tworzenia struktur oligopolowych lub monopolowych, zwł. na rynkach lokalnych i regionalnych;
rynek prasy ogólnokrajowej jest na ogół mniejszy niż gazet lokalnych/regionalnych;
podstawowym rynkiem jest strefa handlu detalicznego;
znaczny udział powierzchni reklamowej w gazecie →silne uzależnienie od przychodów z reklamy, co ogranicza konkurencję zwł. na rynkach lokalnych →spirala nakładu (Corden, 1953r.), wzrost udziału w sprzedawanym nakładzie dziennika dominującego powoduje ponadprzeciętny wzrost przychodów reklamowych, które odpowiednio użyte (zgodnie z ASF) umacniają pozycję tego dziennika, a po przekroczeniu ok.65% rynku może zagrozić istnieniu dziennika konkurencyjnego;
reklama →dziennik jako środek dotarcia do masowego audytorium, a nie do wyspecjalizowanych segmentów rynkowych;
różnice między wydaniami codziennymi i z końca tygodnia
relatywnie wysoka rentowność
Koncentracja - gromadzenie się pewnej wartości wokół innej; pewna część jednostek skupia znaczny odsetek wartości cechy badanej, kosztem pozostałej części jednostek. Jedną z miar koncentracji jest krzywa Lorenza.
K = a : (a+b)
0 - brak koncentracji, 1 - pełny monopol
Na bokach kwadratu odkłada się skumulowane procenty cech (zmiennych), które są badane, np. wydawnictwa i nakład jednorazowy albo globalny lub miejsce wydania.
Inna miara, oparta na dochodach mediów - wskaźniki udziału w przychodach całego rynku czterech wiodących firm (CR4) lub ośmiu (CR8); CP concentration ratio.
Stopień koncentracji
CR4
CR8
wysoki
min. 50%
min. 75%
średni
mniej niż 50%, min. 33%
mniej niż 75%, min. 50%
niski
mniej niż 33%
mniej niż 50%
Prasa codzienna, bez rozróżnienia prasy lokalnej i ogólnokrajowej
wg zasięgu czytelnictwa: dla CR4 - średnia koncentracja, dla CR8 - niska,


(…)

… przez drugą, przy czym w wyniku takiej operacji powstaje nowa firma; szczególną formą fuzji jest konsolidacja - jej wynikiem jest nowa firma zatrzymująca aktywa i pasywa obu firm łączących się.
Lata 80. - bunt transakcyjny w Stanach.
obligacje śmieciowe” (junk bonds) - papiery o wysokim oprocentowaniu, jednak związane z wysokim ryzykiem, ze względu na brak gwarancji zabezpieczających;
mergermania - moda…
… na poziomie wielokrotności zysku netto wypracowanego przez tytuł
Charakterystyka rynkowa:
silne związki z rynkiem geograficznym
dojrzały rynek, ograniczony potencjał wzrostu
krótki cykl życia produktu
wysoka bariera wejścia
relatywnie słaba konkurencja bezpośrednia
stabilne rozpowszechnianie
zmniejszający się zakres penetracji rynku
niska elastyczność popytu
reklama preferuje duży nakład
średnia elastyczność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz