Analiza udziału w rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza udziału w rynku  - strona 1 Analiza udziału w rynku  - strona 2 Analiza udziału w rynku  - strona 3

Fragment notatki:


6.04.2012 egzamin- test wielokrotnego wyboru + 2-3 pytania otwarte 17:
Analiza udziału w rynku (pojedynczy rynek i pojedynczy produkt) poszerzona S= Q x u x p
S- wartość sprzedaży (obroty) przedsiębiorstwa
Q- rozmiary fizyczne popytu efektywnego (pojemność rynku)
U- udział przedsiębiorstwa w rynku
P- cena produktu
Na zmianę obrotów przedsiębiorstwa wpływają 3 efekty cząstkowe zmian obrotów:
Efekt popytowy: u 0 p 0 (Q 1 - Q 0 )
Efekt udziału: Q 1 p 0 (u 1 - u 0 )
Efekt cenowy: Q 1 u 1 (p 1 - p 0 )
Efekt popytowy- uzewnętrznia czynniki związane z ogólną pojemnością rynku (dochody, liczba i struktura ludności itp.)
Efekt udziału- uwzględnia wpływ czynników interakcji między przedsiębiorstwami (dodatki świadczy o rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa)
Efekt cenowy- uwzględnia wpływ czynników wewnętrznych endogenicznych, mających odzwierciedlenie w poziomie cen. Analiza udziału w rynku (wiele rynków i wiele produktów)- metoda Sterna- Tyszyńskiego c.d. - efekty dla poszczególnych rynków
Efekt popytowy- uwzględnia wpływ warunków zewnętrznych na obroty; dodatnia wartość świadczy o dobrej koniunkturze, natomiast ujemna- o niekorzystnej koniunkturze na danym rynku
Efekt struktury przestrzennej jest efektem uwzględniającym wpływ zróżnicowania rynkowego na obroty; dodatnia wartość świadczy o względnej atrakcyjności danego rynku Efekt struktury towarowej uwzględnia wpływ zróżnicowania asortymentowego na obroty; dodatnia wartość świadczy o prawidłowej strukturze asortymentu na danym rynku
Efekt konkurencji- jest efektem uwzględniającym wpływ konkurencji na obroty. Dodatnia wartość świadczy o skutecznej działalności przedsiębiorstwa na danym rynku
Badania i analizy konkurencji i klientów
Siły konkurencji w sektorze (roszczona konkurencja)
Potencjalni wchodzący
Dostawcy Konkurenci w sektorze Nabywcy
Substytuty
Groźba pojawienia się nowych produktów i/ lub substytutów zależy od:
Działania odwetowe (przykłady) ze strony firm obecnych na rynku
Woja cenowa
Blokowanie kanałów dystrybucji
Czarny PR
Intensyfikacja działań promocyjnych Źródła siły przetargowej dostawców
Koncentracja dostawców silniejsza niż w sektorze, w którym działa firma odbiorcy
Dana firma nie jest znaczącym klientem danego dostawcy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz