Analiza PEST

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza PEST - strona 1 Analiza PEST - strona 2 Analiza PEST - strona 3

Fragment notatki:


BIZNES – EXPERT www.biznes-expert.eu _______________________________________________________________________ Doradztwo - Analiza strategiczna: ANALIZA PEST OTOCZENIE EKONOMICZNE Otoczenie   ekonomiczne   przedsiębiorstwa   obejmuje   zjawiska   i   procesy   ekonomiczne,  powstające jako rezultat świadomej i celowej działalności gospodarczej osób fizycznych i  podmiotów   gospodarczych,   a   także   organów   władzy.   Do   podstawowych   wskaźników  ekonomicznych wpływających na Spółkę Orbis S.A. zaliczamy:   Zmiany PKB - pierwsze półrocze 2004r. było dla polskiej gospodarki bardzo dobre.  Według   Centrum   Analiz   Społeczno-   Ekonomicznych   (CASE)   w   drugim   kwartale  PKB zwiększył się o 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego,  podczas gdy w kwartale pierwszym tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 6,9%.  Przewiduje   się,   że   w   całym   roku   PKB   wzrośnie   o   5,8%.   Co   do   przyszłego   roku  szacunki   wskazują   na   wzrost   dynamiki   inwestycji-   do   8,6%   jak   i   spowolnienie  wzrostu konsumpcji (chociaż i tak będzie ona rosła szybciej niż dochody). Według  opinii CASE eksport, pozbawiony jednorazowego efektu otwarcia granic unijnych w  2004r., także będzie rósł wolniej. W efekcie w 2005r. tempo wzrostu gospodarczego  wyniesie   4,1%.   W   sektorze   usług   rynkowych   w   drugim   kwartale   bieżącego   roku  również   dokonał   się   znaczny   wzrost-   wartość   dodana   brutto   wzrosła   o   5,1%  (odpowiednio w pierwszym kwartale zanotowano wzrost o 5,7%).  Copyright: JobExpert.pl Prognozy CASE                          (tempo zmian w procentach) 5,8 4,1 4,7 2,7 3,5 3,3 0 1 2 3 4 5 6 7 2004 2005 2006 PKB Inflacja średnioroczna Skutki wywołane ciągłymi zmianami wskaźników ekonomicznych, oraz ich wpływ na branżę  turystyczną: Ciągle dokonujący się wzrost PKB (choć już z mniejszą siłą) przełoży się na  wzbogacenie społeczeństwa polskiego, zwiększenie płac, co z kolei pociągnie za sobą wzrost  wydatków konsumentów. Skutkiem tego będą dokonywać się zmiany w popycie krajowym  (w pierwszym półroczu tego roku popyt krajowy wzrósł o 5,4%, przy wzroście PKB o 6,5%).  Przewiduje   się   także   pozytywne,   aczkolwiek   powolne,   zmiany   na   rynku   pracy.   Według  analityków   CASE   w   końcu   tego   roku   stopa   bezrobocia   spadnie   do   19,5%,   a   w   końcu  przyszłego roku obniży się do 18,3%.

(…)

… na niższe zainteresowanie ze strony zagranicznych gości.
Dynamika zmiany kursu EURO za okres od 1 stycznia do 8 listopada 2004
Copyright: JobExpert.pl
Dynamika zmiany kursu DOLARA za okres od 1 stycznia do 8 listopada 2004
 Stopa procentowa- Rada Polityki Pieniężnej podjęła w tym miesiącu decyzję o nie
podwyższaniu stóp procentowych ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo
utrzymania się wysokiej inflacji w przyszłości. Podjęła również decyzję o utrzymaniu
stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Najważniejsza dla rynku stopa, tak
zwana interwencyjna pozostaje na poziomie 6,5%.
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o nie podwyższaniu stopy procentowej nie wpłynie
pozytywnie na decyzje zagranicznych inwestorów, co dla Grupy Hotelowej Orbis jest
korzystne, gdyż w Polsce już mamy za dużo hoteli…
… 2004
Copyright: JobExpert.pl
Dynamika zmiany kursu DOLARA za okres od 1 stycznia do 8 listopada 2004
 Stopa procentowa- Rada Polityki Pieniężnej podjęła w tym miesiącu decyzję o nie
podwyższaniu stóp procentowych ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo
utrzymania się wysokiej inflacji w przyszłości. Podjęła również decyzję o utrzymaniu
stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Najważniejsza dla rynku stopa, tak
zwana interwencyjna pozostaje na poziomie 6,5%.
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o nie podwyższaniu stopy procentowej nie wpłynie
pozytywnie na decyzje zagranicznych inwestorów, co dla Grupy Hotelowej Orbis jest
korzystne, gdyż w Polsce już mamy za dużo hoteli, z których to większość świeci pustkami.
Ważnym warunkiem utrzymania przez Orbis S.A. silnej pozycji na rynku hotelarskim…

Handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Kodeks Pracy. Otoczenie polityczno-prawne, w
którym działa spółka Orbis kształtują również:
 Regulacje sanitarne- Spółka Orbis S.A. działa nie tylko na rynku hotelarskim,
transportowym oraz biur podróży. W swoich hotelach prowadzi szeroko rozwiniętą
działalność gastronomiczną- posiada liczne restauracje, kawiarnie, organizuje
przyjęcia okolicznościowe takie jak komunie…
… jest wiza, dane biuro powinno
mieć zawarte różne porozumienia dotyczące szybkiego wydawania wiz ów kraju
docelowego. Np. w Turcji na lotnisku przy odprawie celnej wystarczy wnieść opłatę
w wysokości kilkunastu dolarów amerykańskich, po czym sprawnie i szybko
otrzymuje się wizę od ręki.
 Prawo działalności gospodarczej, Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr
Sądowy- im akty prawne, które określają…
…, która
podlega regulacjom w zakresie jej podejmowania (np. różne licencje, koncesje) oraz w
zakresie jej prowadzenia (np. system podatkowy, zasady ewidencji i rachunkowości, przepisy
BHP i przeciwpożarowe). Podstawowymi aktami prawnymi, które określają funkcjonowanie
firmy Orbis są między innymi: Prawo działalności gospodarczej, Kodeks Spółek
Handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, Kodeks Pracy. Otoczenie…
… z tego otoczenia, które wpływają na spółkę Orbis są:
 Czynniki klimatyczne- ta składowa otoczenia techniczno- przyrodniczego ma
ogromne znaczenie zwłaszcza dla krajów o niestabilnym klimacie. W Polsce panuje
klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a
lądowym- w efekcie czego klimat odznacza się dużą „kapryśnością” pogody i
znacznymi wahaniami w przebiegu pór roku w następujących…
… klimatyczne- ta składowa otoczenia techniczno- przyrodniczego ma
ogromne znaczenie zwłaszcza dla krajów o niestabilnym klimacie. W Polsce panuje
klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a
lądowym- w efekcie czego klimat odznacza się dużą „kapryśnością” pogody i
znacznymi wahaniami w przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. Klimat
jest niejednolity, co wywołuje spore…
… sprzęt
taki jak: projektory, mikrofony bezprzewodowe, komputery, łącza internetowe, itd.
Kluczowe czynniki sfery polityczno- prawnej:
• wywierające negatywny wpływ na sytuację Orbisu: częsta powtarzalność anomalii
pogodowych
• odznaczające się dodatnim wpływem na działalność Orbisu: rosnący postęp
technologiczny w branży turystycznej
Copyright: JobExpert.pl
BIZNES – EXPERT
www.biznes-expert.eu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz