Chemia - strona 23

Klokwium - węglowodory (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

KOLOKWIUM WĘGLOWODORY ZESTAW 2 1. ile gram K przereagowało z butanolem2 jeżeli w wyniku reakcji otrzymano 2,8dm3 wodoru. 2. Wzory i izomery a. 3,4dimetylo heks3em b. 3bromo5chloro3,4,6trimetylohept1yn c. 1,2dichlorocyklobutan d. 1chloropent2en 3. W wyniku stechiometrycznej reakcji 0,02 mol etanu z...

Kolokwium węglowodory (sem II) - Aceton

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1554

ZESTAW 3 1. Napisz reakcje propenu i propynu z HCl , H2O i r-rem KMnO4. 2. Jaki charakter chemiczny posiada etanol , a jaki benzenol ? Wyjaśnij za pomoca odpowiedniej reakcji . 3. Jak odroznic aceton od propanalu ? 4. Otrzymać : a) cyjanohydrynę be...

Egzamin z chemii organicznej (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Renata Czeczko
 • Chemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

EGZAMIN Z CHEMII ORGANICZNEJ zestaw A 1. podaj nazwy otrzymanych związków etanal+etanal-konden aldolowa A-odcz Fehlinga-B -H2O-CH2CH=CHCOOH-C-+HBr D +NH3↓-HBr I polimeryzacja←H←-NH3,-H20←E→+ά gu...

Kolokwium z chemii (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Renata Czeczko
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

KOLKWIUM - ZWIĄZKI ZAWIERAJACE AZOT ZESTAW B 1. napisz wory i nazwy dwoch tripeptydow jakie moga powstac w reakcji laczenia sie ze soba alanina , glicyna i

Ciała rozpuszczone - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jolanta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 497

CIAŁA ROZPUSZCZONE Oznaczenie i waga pustego krystalizatora (bez osadu): AZ GCz 73,8 - 73,7457 g Oznaczenie suchej pozostałości X1 , mg/dm3 gdzie: b - masa krystalizatora z osadempo odparowaniu i suszeniu (105°C), mg a - masa krystalizatora bez osadu, mg V - objętość odparowanej próbki wody, ...

Dekontaminacja gleb zanieczyszczonych - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jolanta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

EKSTRAKCYJNE METODY DEKONTAMINACJI GLEB ZANIECZYSZCZONYCH Przygotowano dwie próby: 1. 150g gleby + 600ml 0,1n HCl 2. 150g gleby + 600ml 0,05n HCl, których pH odpowiednio wynosiło 1,5 oraz 1,85. Po 30-o minutowym wytrząsaniu, odstaniu oraz przesączeniu, oznaczono kwasowość mineralną (wobec metyl...

Pojemność Sorpcyjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jolanta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

POJEMNOŚĆ SORPCYJNA GLEB Określenie miana 0,1 n HCl Na zmiareczkowanie 25 ml 0,1 n HCl zużyto 23,8 ml 0,1 n NaOH Miano HCl jest zatem równe 0,0952 n Suma zasad wymiennych metodą Kappena 20g gleby + 200 ml 0,1 n HCl (0,0952 n HCl) Na zmiareczkowanie nadmiaru HCl zużyto 22,4 ml 0,1 n NaOH , mmol...

Adsorpcja w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Adsorpcja - występuje w takich układach ,  których istnieje graniczna  powierzchnia oddzielająca dwie dowolne fazy wytworzone przez odmienne  składniki . Układ  jest to określone skupienie materii łącznie z energią  zawarta w tym skupieniu : ukł...

Chemia - Aldehydy i ketony

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Aldehydy i Ketony(budowa cząsteczek )-pochodne węglowodorów, zawierają  grupę funkcyjną  C=O( grupa karbonylowa), atom węgla grupy 

Alkohole w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

1.Alkohole -Związki o wzorze ROH gdzie r - dowolna grupa alkilowa. Może  być  I, II, III - rzędowa, łańcuchowa, cykliczna. Zawierają w cząsteczce  grupę wodorotlenową OH. Określa ona właściwości charakterystyczne tych  związków.  Budowa cząsteczek (alkoholi ) - podobna do cząsteczki wody w której a...