Chemia - strona 24

Azot i jego związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Azot występuje  w przyrodzie w stanie wolnym w powietrzu gdzie objętościowo stanowi  średnio 78,3%. W skorupie ziemskiej występują niektóre jego związki , a mianowicie saletra  chilijska NaNO 3 i saletra indyjska KNO3.  Otrzymywanie Azotu (laboratoryjne) w wyniku termicznego rozkładu azotynu amonow...

Chlor i jego związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1904

CHLOR I JEGO ZWIĄZKI Chlor jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem z rodziny chlorowców. W  przyrodzie nie występuje w stanie wolnym. Najważniejszymi minerałami chloru są:    -sól kamienna   NaCl   -sylwin              KCl   -karnalit             KCl  *  MgCl2  * 6 H2O   -kainit           ...

Dopuszczenia do przewozu i przewożenia towarów napromieniowanych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Dopuszczenia do przewozu i przewożenia-zasady ustala Międzyn.Agencja Energii Atomowej. •opakowania:  -1 lub kilka pojemników  -materiały absorbujące(np.:Pb)  -konstrukcje przestrzenne  -osłony przeciwko promieniowaniu   -urz.chłodzące  -urz.amortyzujące wstrząsy  -izolacja cieplna •cel opakowania: ...

Elektrolity w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

ELEKTROLITY MOCNE:  są zdysocjowane w roztworze całkowicie lub prawiecałkowicie Elektrolitami mocnymi sa nastepujace substancje większośc soli (sole rozpuszczalne -czesc wodorotlenków NaOH, KOH, Ca(OH)2 CZESC KWASÓW: HCL4, H2SO4, HCl, HclO3, HNO3,HBr,HI ELEKTROLITY SŁABE:są  zdysocjowane w niewielk...

Chemia - pojęcie elektrolizy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1414

Elektrolizą - nazwano przemiany chemiczne zachodzące w przewodniku  elektrolitycznym , związane z przepływem prądu stałego i obojętnieniem jonów  przy elektrodach . Podczas elektrolizy następuje trwały rozkład elektrolitu .  Możliwe są także przemiany energii chemicznej w elektryczną – takie proces...

Fenole w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Fenole-  Związki, w których   jedna lub kilka grup hydroksylowych jest  bezpośrednio związana z atomem węgla pierścienia aromatycznego(hybry dyzacja  sp2).   Wł.fiz. fenoli : Ciała stał...

Klasy ładunków 5-8

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Klasa 5.1 chlorany              Nadchlorany              Woda utleniona               Azotamy *opakowania:            -ciecze –           szkło - ceramika - kamionka/ glina opakowania z tworzyw szt. /worki/ *cechy konieczne opakowan:  duza wytrzymałość mechaniczna /zachodzi farbowanie/  musi być ...

Przewodniki w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Przewodniki I klasy .- metale i ich stopy , grafit, fazy śródwęzłowe czyli  połączenia metali przejściowych Przewodniki II klasy : są nimi tz. Elektrolity: sole, kwasy lub zasady.  Substancje te przewodzą prąd elektryczny będąc w stanie rozpuszczon...

Rodzaje adsorpcji - poprawa I kolokwium

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Adsorpcja apolarna - zachodzi ona wówczas gdy czasteczka związku jest adsobowana jako  całość lub jony tworzą cząsteczkę tego związku są adsorbowane jednakowo silnie Adsorpcja polarna - występuje wtedy gdy oderwane cząsteczki budowie dipolowej p...

Chemia - Rodzaje reakcji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

REAKCJA   SYNTEZY :   POLEGA   NA   TYM   ,ŻE   Z   DWÓCH   LUB   WIĘK-SZEJ  LICZBY SUBSTRATÓW POWSTAJE JEDEN NOWY PRODUKT   H2 + CL2 = 2HCL ;   S+ 02= SO2 ;   NH2 + HCL= NH4CL REAKCJE   ROZKŁADU   LUB   ANALIZY   ZACHODZĄ   WTEDY   ,   GDY   ZE  ZWIĄZKU CHEMICZNEGO POWSTAJĄ CO NAJMNIEJ DWIE NOWE, ...