Chemia - Aldehydy i ketony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - Aldehydy i ketony - strona 1 Chemia - Aldehydy i ketony - strona 2

Fragment notatki:

Aldehydy i Ketony(budowa cząsteczek )-pochodne węglowodorów, zawierają  grupę funkcyjną  C=O( grupa karbonylowa), atom węgla grupy karbonylowej jest  połączony z jednym atomem H i jednym podstawnikiem węglowodorowym( bez  aldehydu mrówkowego). Kąt między wiązaniami 1200. Wiazania C=O nie są  równocenne. Jedno jest typu  σ(trwałe) drugie zaś typu π(podatne na rozerw.) Duża  róznica elektroujemności atomów węgla(2,5) i tlenu(3,5) powoduje znaczne  spolaryzowanie wiązania  C=O   Wł.fiz. aldechydów i ketonów : temp. wrzenia: niższa niż alkoholi i kw.  karboksylowych, wyższa od niepolarnych związków o zbliżonej masie  cząsteczkowej. Metanal- gaz, 2-4 atomy C-ciecze, reszta stałe. Dobrze  rozpuszczają się w alkoholach i estrach a w wodzie tylko te które mają mniej niż  pięć atomów C w cząsteczce.   Otrzymywanie A i K.  1)odwodornienie alkoholi( I-rzędowych →aldechydy); (II- rzędowych →ketony) CH3-CH2-OH→CH3-C=O (pod C jest H) (aldehyd)// CH3- CH-CH3(nad CH OH) → CH3-C-CH3(nad C jest =O)  2) przyłączenie wody do  alkinów w reakcji Kuczerowa: HC ≡CH→ CH3-C=O (pod C jest H) ; HC≡C-CH3→  CH3-C-CH3 (nad C=O) 3) Hydroliza związków dihalogenowych. 4) Ogrzewanie  octanu wapnia: (CH3COO)2Ca →CaCO3+ CH3-C-CH3(nad C=O) Wł.chem.A i K   1) przyłączanie nauklofilowe do grupy karbonylowej  a)przyłączenie HCN. Produkty: Cyjanohydryny. Reakcję katalizuja jony OH które  przeprowadzają cząsteczki cyjanowodoru w aniony cyjankowe pełniące rolę  czynnika nukleofilowego b) przyłączenie wodorosiarczanu IV. NaHSO3 w roztworze wodnym przyłącza się  do większości aldehydów i metyloketon ów, reakcja bez kataliz. Produkty:  substancje krystaliczne które rozkładaja się z jednoczesnym odtworzeniem  substratowego zwiazku karbonylowego  c) po wstawanie hemiacetali i acetali. Hemiacetale- produkty reakcji aldehydu z  jedną cząsteczką alkoholu. Produktem reakcji hemiacetalu z następną cząste czką  alkoholu jest acetal.   2) Reakcje grupy karbonylowej  aldehydów i ketonów ze związkami Z- NH2(amina, hydrazyna, fenylohydrazyna) a)reakcje z aminami I-rzędowymi-  produkty: iminy-zwane zasadami Schiffa  b) reakcje z hydrazyną . Hydrazyna  reaguje z aldehydami i ketonami tworząc hydrazony c) reakcje z fenylohydrazyną.  Jej pochodne stosowane są w analizie organicz nej do identyfikacji aldehydów i  ketonów d) reakcje z hydroksylaminą. Tworzy z aldehydami i ketonami trudno  rozpuszczalne w wodzie oksymy.  Wł chem aldehydów reakcje z udziałem atomów wodoru  α (H α ).  Grupa karbonylowa zwiększa  ruchliwość atomów wodoru przy sąsiednim atomie węgla zwanym atomem węgla  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz