Chemia środowiska - strona 12

Przemiany zanieczyszczeń w powietrzu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

PRZEMIANY ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU  ATMOSFERYCZNYM      Powietrze stanowi  “gigantyczny reaktor”,  w którym przebiegają różnorodne procesy  chemiczne i fizyczne. Przebieg tych procesów zależy w znacznym stopniu od stanu  atmosfery. Sprzyjają temu  stany inwersji   temperaturowej,  które mają ścis...

Roztwarzanie matrycy próbki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Roztwarzanie matrycy próbki  w celu uwolnienia analitów zaadsorbowanych,  skompleksowanych lub w inny sposób powiązanych z pozostałymi składnikami próbki.  Najcześciej próbki biologiczne, gdzie anality z reguły są związane chemicznie z łańcuc...

Techniki rozkładu próbek na mokro - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Techniki rozkładu próbek na mokro.      -rozkład próbki pod wpływem tlenu uwalnianego z kwasów w podwyższonej temp.   * Główne czynniki utleniające: HNO3, H2SO4, HClO4, HF, H2O2, dodatki mieszanin, Mg(NO3)2, KNO3,  NaNO3, HBN, HCl, HCOOH, H3PO4, K2S2O8  *Rozkład w ukł zamkniętym → analiza śladowa (...

Trwałe zanieczyszczenia organiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Trwałe zanieczyszczenia  organiczne TZO • Trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO) lub od  angielskiej nazwy POPs-Persistent Organic Pollutants,są  substancje chemiczne,które: • Są trwałe w środowisku-wykazuja odpornośd na  rozkład przez oraganizmy wodne i glebowe,co  powoduje długotrwałe poz...

Tryb postępowania w procesie certyfikacji systemów jakości - wykład...

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Tryb post ępowania w procesie certyfikacji systemów jakości w  zak ładach produkcyjnych i usługowych      - Kontakt z PCBC  - Spotkanie organizacyjno-przygotowawcze (przed procesem certyfikacji)  - Ocena dokumentacji pod wzgl ędem formalnym  - Powo łanie zespołu audytorów  - 

Walidacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Walidacja    Walidacja metody określa, na podstawie systematycznych badań  laboratoryjnych, że charakterystyka działania metody spełnia wymagania związane z  zamierzonym zastosowaniem wyników analitycznych.    Obejmuje ona:  selektywność i specyficzność, zakres, liniowość, czułość, granicę 

Wdrażanie systemu zapewnienia jakości - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wdrażanie systemu zapewnienia jakości    Etap ten rozpoczynamy od wyboru firmy certyfikującej, chyba że firma  dokonała tego wcześniej. W Polsce oprócz Polskiego Centrum Badań i  Certyfikacji i Polskiego Rejestru Statków działa jesz...

Zanieczyszczenia fosforem i krzemem - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Zanieczyszczenia fosforem i  krzemem • Głównym rezerwuarem fosforu na powierzchni lądu są skały powstałe w  dawnych epokach geologicznych. Skały te stopniowo wietrzeją, a  uwolnione związki fosforowe dostają się do ekosystemów lądowych oraz  morskich. Fosfor znajdujący się w glebie udostępniają, ro...

Zanieczyszczenie atmosfery - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Zanieczyszczenie atmosfery    Atmosfera  jest “płaszczem”, który chroni życie na Ziemi od środowiska  kosmosu. Dostarcza ona dwutlenku węgla dla fotosyntezujących roślin i  tlenu do oddychania, dostarcza azotu, który wiążą bakterie, przenosi  wodę z oceanu na ląd, działając jako 

Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PIERWIASTKAMI ŚLADOWYMI      Pierwiastki chemiczne uruchamiane na skutek  różnorodnej działalności  człowieka  podlegają różnym formom migracji i stopniowo częściowemu  włączeniu w obieg przyrodniczy. Tak ...