Tryb postępowania w procesie certyfikacji systemów jakości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb postępowania w procesie certyfikacji systemów jakości - wykład - strona 1 Tryb postępowania w procesie certyfikacji systemów jakości - wykład - strona 2 Tryb postępowania w procesie certyfikacji systemów jakości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Tryb post ępowania w procesie certyfikacji systemów jakości w  zak ładach produkcyjnych i usługowych      - Kontakt z PCBC  - Spotkanie organizacyjno-przygotowawcze (przed procesem certyfikacji)  - Ocena dokumentacji pod wzgl ędem formalnym  - Powo łanie zespołu audytorów  - Wizytacja wst ępna*  -  Ocena dokumentacji przez audytorów pod względem merytorycznym  - Audyt wst ępny**  - Audyt certyfikuj ący  -  Orzeczenie Komitetu Technicznego ds. certyfikacji Systemów Jakości  - Decyzja dyrektora PCBC o przyznaniu certyfikatu  -  Rozliczenie kosztów  - Wydanie certyfikatu lub jego odmowa  - Nadzór nad systemem  *element nieobowiązkowy;element nieobowiązkowy, ale zalecany  Kiedy uporamy się z dokonaniem wszystkich działań mających na celu  wyeliminowanie niezgodności z normą, możemy wystąpić do jednostki  certyfikującej z prośbą o przeprowadzenie audytu.  Proces certyfikacji  Jak widać na schemacie, po uzyskaniu wstępnych informacji (jeśli nie  uzyskaliśmy ich wcześniej)  organ certyfikujący może przeprowadzić  jednodniowe spotkanie organizacyjno-przygotowawcze u klienta . Dotyczy to  klientów zainteresowanych wprowadzeniem systemu jakości lub będących na  początku jego wprowadzania.  Klient, który wprowadził już u siebie system jakości  i wyraża  zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu, otrzymuje od firmy certyfikującej  kwestionariusz,  który  po wypełnieniu  przez klienta pozwala zorientować się  prowadzącemu proces certyfikacji, jaki jest stopień zaawansowania we wdrażaniu  systemu jakości. Jeśli jest on wystarczający do przeprowadzenia oceny,  klient  otrzymuje wniosek o certyfikację i umowę . Po ich wypełnieniu  przedsiębiorstwo  przesyła  je wraz z księgą jakości i procedurami do firmy certyfikującej, uiszczając  jednocześnie wstępną opłatę, zależną od wybranego modelu normy.  Po dokonaniu  opłaty i analizie dokumentacji  pod względem formalnym, firma certyfikująca  proponuje w uzgodnieniu z klientem osobę audytora wiodącego i skład zespołu  audytorów.  Zalecane jest dokonanie wizytacji wstępnej , choć nie jest to konieczne.  Jest ona wskazana , gdy nie odbyło się spotkanie organizacyjno-przygotowawcze u  klienta albo od jego daty upłynął długi okres, podczas którego nastąpiły zmiany  organizacyjne, technologiczne, zmienił się asortyment produkowanych wyrobów lub  zakres świadczonych usług itp.  Podczas wizytacji wstępnej audytorzy  wydają  opinię o przygotowaniu klienta do oceny jego systemu jakości oraz ustalają  dokładnie obszar działalności, będący przedmiotem audytu. Jeżeli wynik wizytacji  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz