Zanieczyszczenie atmosfery - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenie atmosfery - wykład - strona 1 Zanieczyszczenie atmosfery - wykład - strona 2 Zanieczyszczenie atmosfery - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zanieczyszczenie atmosfery    Atmosfera  jest “płaszczem”, który chroni życie na Ziemi od środowiska  kosmosu. Dostarcza ona dwutlenku węgla dla fotosyntezujących roślin i  tlenu do oddychania, dostarcza azotu, który wiążą bakterie, przenosi  wodę z oceanu na ląd, działając jako skraplacz przy olbrzymim  oddziaływaniu sił Słońca. Niestety  jest też nośnikiem wielu zanieczyszczeń,  poczynając od  dwutlenku siarki, aż do   antropogenicznych aerozoli. Pełni ona wiele funkcji ochronnych,  gdyż   absorbuje dużą część promieniowania kosmicznego, promieniowanie   elektromagnetyczne, transmituje promieniowanie w zakresie  300-2500 nm (część ultrafioletu, widzialne i podczerwień) oraz od 0,01-  40 m (fale radiowe), nie przepuszcza szkodliwego promieniowania  ultrafioletowego poniżej 300nm, pełni rolę stabilizatora ciepła i zapobiega  znaczniejszym wahaniom temperatur.    Głównymi składnikami suchego powietrza są:  azot~78%, tlen~21%, argon~ 1% dwutlenek węgla ~0,03%.  Podstawowy skład powietrza przy powierzchni Ziemi jest na ogół stały.  Zmiany te w nieznaczny sposób wpływają na zawartość azotu i tlenu.    Powietrze wokół Ziemi stanowi skomplikowany chemicznie system .  Wiele reakcji chemicznych przebiegających w atmosferze jest  niezbędnych dla życia, ale  działalność człowieka burzy równowagę  tych procesów, wprowadzając obce dla danego środowiska substancje,  tworząc mieszaninę związków odbiegającą od naturalnego składu  powietrza. Substancje te ulegają przemianom, tworzą nowe związki  chemiczne, które opadają na ląd i do wód powierzchniowych z deszczami  i opadem suchym. Część z nich opada w pobliżu źródła emisji, inne  przenoszone są w masach powietrza na tysiące kilometrów.    W ekosystemie wodnym i glebowym  odbywa się również cały  szereg  reakcji chemicznych i biochemicznych,  zakłócając równowagę środowiska . Dla  zapewnienia czynnej ochrony powietrza przed nadmiernym  zanieczyszczeniem  konieczne są działania inżynieryjne  dotyczące zarówno  efektywnej redukcji rozmiarów już zaistniałej emisji zanieczyszczeń, jak i  racjonalnej modyfikacji przynajmniej tych technologii produkcji, które  wytwarzają zanieczyszczenia szczególnie uciążliwe .  Działania te będą skuteczne jeśli oprze się je na wiarygodnych  podstawach. Głównym ich elementem jest szczegółowe  rozpoznanie  rodzajów i własności  powstających z anieczyszczeń  oraz  miejsc i  warunków wprowadzania  ich do atmosfery. Rozpoznanie to jest ważne ze  względu na ocenę stanu i stopnia zanieczyszczenia i związanego z nim 

(…)

… zagadnienie wyboru i ustalenia punktów
pomiarowych jest zagadnieniem niezwykle istotnym i należy kierować się
następującymi kryteriami:
gęstość zaludnienia,
koncentracja zakładów przemysłowych,
warunki geograficzne i topograficzne,
warunki meteorologiczne,
warunki mikroklimatu lokalnego.
Przy rozmieszczaniu punktów pomiarowych należy uwzględnić lokalną różę wiatrów.
Zanieczyszczenie atmosfery
Atmosfera…
… punktów
pomiarowych jest zagadnieniem niezwykle istotnym i należy kierować się
następującymi kryteriami:
gęstość zaludnienia,
koncentracja zakładów przemysłowych,
warunki geograficzne i topograficzne,
warunki meteorologiczne,
warunki mikroklimatu lokalnego.
Przy rozmieszczaniu punktów pomiarowych należy uwzględnić lokalną różę wiatrów.

… jest
przeciętnie kilkanaście razy gorsze jakościowo, w małych miasteczkach
kilkadziesiąt, w dużych zaś aglomeracjach miejskich bywa nawet kilkaset razy
gorsze.
W stratosferze obserwuje się rozdział grawitacyjny powodujący
niewielkie zmiany w udziałach poszczególnych składników.
Odstępstwa od składu czystego powietrza mogą mieć różny
charakter:
Niektóre naturalne składniki mogą zmieniać swój udział w stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz