Chemia środowiska - strona 7

Arsen w ryżu

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

  High  levels  of  inorganic  arsenic  in  rice  in  areas  where  arsenic-contaminated  water  is  used  for  irrigation  and  cooking.       Wysoki poziom arsenu w ryżu w rejonach, gdzie  zanieczyszczona  woda  używana  jest  do  nawadniania i gotowania.                                          ...

Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

“Aspekty biodegradacji  Wielopierścieniowych  Węglowodorów  Aromatycznych (WWA).  Przegląd.”  CZYM SĄ WWA?    POWSZECHNIE BADANE  STRUKTURY  ŹRÓDŁA WWA    • NATURALNE      • ANTROPOGENICZNE  ZWALCZANIE ZAGROŻENIA  • BIOREMEDIACJA     TZW. “CZARNE PUDEŁKO”  BAKTERIE  GRZYBY  GLONY   DEGRADACJA BAKTE...

Biomarkery-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Using biomarkers in sewage to  monitor community-wide  human health:  Isoprostanes as conceptual  prototype.   Christian G. Daughton  Science  Total Environment  Wprowadzenie  Efektywne, terminowe i całościowe podejście do  ujawnienia przyczynowo- skutkowych powiązań  pomiędzy stresorami środowiska...

Bisfenol A.

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

          Bisphenol A exposure, effects,  and policy: A wildlife perspective           Bisfenol A (BPA)  Chemikalia zakłócające prace układu  wewnątrzwydzielniczego     Tysiące związków chemicznych obecnie  wydzielanych do atmosfery to chemikalia  zakłócające prace układu  wewnątrzwydzielniczego.  ...

Chlorowane parafiny przegląd analiz i występowanie w środowisku

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

CxH(2x+2)-y Cly     Podział CP:   -krótkołańcuchowe (SCCPs)   -średniołańcuchowe(MCCPs)   -długołańcuchowe(LCCPs)     lepka ciecz   bezbarwna lub żółta   duża gęstość   zależne od długości łańcucha i       stopnia chlorowania   potencjał biomagnifikacji       Używane jako dodatki do:    -...

Atomowa spektroskopia emisyjna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2065

 ASA i ESA  Podstawy teoretyczne, sprzęt (schemat) i zasada działania, limity detekcji, dokładność, czułość, wady  i zalety technik, podstawowe różnice tych technik, istota pomiaru, rodzaje ASA i ESA (reakcje,  odczynniki), budowa atomu a ASA i AES, równanie Planca, prawo Lamberta–Bera, źródła at...

Analiza lądowa gleb i roślin

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Analiza śladowa gleb i roślin  Pobieranie próbek z uwzględnieniem sezonowości, gatunków, części anatomicznych roślin,  Pobranie prób gleb z pola powinno być przeprowadzone w ten sposób aby próba była reprezentatywna dla danej uprawy. Aby warunek ten mógł być spełniony próba powinna być próbą śred...

Chemia środowiska - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz
 • Chemia środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 770

1. Ile jest teoretycznie możliwych kongenerów PCNs? 2. Jaki to związek? 1,2-dichloroCDF 3. Analogami przestrzennymi 2,3,7,8-TCDD są kongenery należące do: 4. Na liście UE wśród tzw ‘’szesnastu priorytetowych WWA’’ znajdują się: 5. Substancję b...

Błędy w analizie chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2737

A.   Błędy w analizie chemicznej błędy przypadkowe   -niewielkie, przyczyna ich występ. nie jest dokładnie znana. Powodowane są zakłóceniami,ktore  w czasie procesu analitycznego oddziałują na sygnały. Błędy systematyczne - stałe,powo...

Bioczujniki - rodzaje i zastosowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Bioczujniki- czesc urzadzenia pomiarowego składającego się z czesci biologicznej i  aparaturowej przetwarzającej sygnal odebrany przez czesc biologiczna. Istota dzialania  bioczujnika jest reakcja enzymatyczna, ktorej jeden z produktow oznaczany jest za pomoca  elektrody jonoselektywnej Rodzaje b...