Chemia środowiska - strona 6

Skorpiony-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

 Iran jest jednym z największych krajów na Bliskim Wschodzie  i znajduje się pomiędzy Morzem Kaspijskim na północy,  perskiej  Gulf i Oman Sea na południu. Ze względu na różnorodność  zoogeograficzna Iranu, jest  naturalnym miejscem ogro...

Środki zmniejszające palność

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

Środki zmniejszające palność : FR – środki zmniejszające palność ●  BFR – bromowane środki zmniejszające palność ●  CFR – chlorowane środki zmniejszające palność ●  PFRs – środki zmniejszające palność podstawione fosforem Z ang. flame retardants – środki zmniejszające palność. rodki opó niaj ce pal...

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Monitoring concentrations of persistent organic pollutants in the  general population: The international experience. Trwałe zanieczyszczenia organiczne  (persistent organic pollutants)-  to syntetyczne substancje chemiczne, posiadające właściwości  toksyczne, akumulują się w organizmach ludzi i zwi...

Wpływ pól elektromagnetycznych emitowanych przez telefony komórkowe GS...

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

    Wpływ pól elektromagnetycznych  emitowanych przez telefony  komórkowe GSM na człowieka: meta  analiza      Czym jest promieniowanie?   Promieniowaniem nazywamy zjawisko  polegające na wysyłaniu i  przekazywaniu energii na odległość.  Energia ta może być wysyłana w  postaci cząstek, światła, cie...

Wpływ, zachowanie i działanie środków powierzchniowo czynnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Wpływ, zachowanie i działanie środków powierzchniowo czynnych oraz  ich produkty degradacji w środowisku. Na podstawie: „Fate, behaviour and effects of surfactants and their degradation products in the environment.” Guang-Guo Ying. ● Substancje powierzchniowo czynne (SPC), zwane również surfaktanta...

Zanieczyszczenie Antymonem w Chinach

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Zanieczyszczenie Antymonem w Chinach WSTĘP Antymon (Sb) jest półmetalem należącym do 15 grupy układu okresowego pierwiastków. Antymon i jego związki są uważane za niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia lub nawet rakotwórcze. Antymon i jego związki są również uważane za zanieczyszczenia o priorytetowym...

Związki cynoorganiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2975

Mianem związków cynoorganicznych  określamy związki chemiczne, w  których występuje wiązanie cyna –  węgiel. Wszystkie mające praktyczne  znaczenie pochodne cynoorganiczne są  pochodnymi cyny czterowartościowej.  Ich struktury można zapisać ogólnymi wzorami R 4Sn, R3SnX,  R 2SnX2 oraz RSnX3.   Stop...

Źródła dioksyn i aktualne metody naprawcze

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Review article   Dioxins sources and current remediation technologies    — A review  Prashant S. Kulkarnia, João G. Crespob, Carlos A.M. Afonsoa        - ŹRÓDŁA DIOKSYN I AKTUALNE METODY NAPRAWCZE.                             DIOKSYNY  • Dioksyny...

Bisphenol A

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1638

    Bisphenol A: An endocrine disruptor  with widespread exposure and multiple effects Beverly S. Rubin                                                                          Wstęp ● BPA jest to fenol ● BPA jest jedną z największych objętości chemikaliów produkowanych  na świecie ● Jest podstawow...

Aktualne dane zanieczyszczeń Hg w obszarach wydobycia surowców

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Aktualne dane zanieczyszczeń Hg w obszarach wydobycia surowców geologicznego oraz systemach wodnych w Chinach. (Na podstawie: G. Qui; Synthesis of current data for Hg in areas of geologic resource extraction contamination and aquatic systems in China) Wstęp   ➲ Rtęć jest to pierwiastek chemiczny wy...