Chemia środowiska - strona 5

Organiczne środki zmniejszające palność

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Na podstawie publikacji „A novel abbreviation standard for organobromine, organochlorine and organophosphorus flame retardants and some characteristics of the chemicals Ĺke Bergman , Andreas Rydén, Robin J. Law, Jacob de Boer,Adrian Covaci, Mehran Alaee, Linda Birnbaum, Myrto Petreas, Martin Rose, ...

PBDD – polibromowane dibenzo-p-dioksyny

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

PBDD – polibromowane dibenzo-p-dioksyny Występuje w glonach, małżach (4ng/g mokrej masy), rybach Podejżewano, że hydroksypolibromodifenylo etery(OH-PBDE) są jednymi z prekursorów w  tworzeniu PBDD Dominują di- i tribromowane PBDD Ich źródło nie jest...

PBDE krytyczny przegląd ich stanu w środowisku Azjii Wschodniej

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) krytyczny przegląd ich stanu w środowisku Azjii   Wschodniej PBDE    PBDE stosowane jako środki zmniejszające palność,zwłaszcza w urządzeniach elektrycznych    Zapotrzebowanie na PBDE gwałtownie wzrosło od 1970r. (1992r-globalna produkcja 40 000ton, 2001r.już...

Poli-bromowane,chlorowane bifenyle (PXBs)

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

    Poly – brominated/chlorinated biphenyl  (PXBs): Widespread food and environmental  contaminants. Poly – brominated/chlorinated biphenyl  (PXBs): Widespread food and environmental contaminants.     WSTĘP ● Poli-bromowane/chlorowane bifenyle (PXBs) to grupa  związków, które w ostatnich latach zos...

Polichlorowane dibenzo-p-dioksynowe i dibenzofuranowe zanieczyszczenia...

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Polichlorowane dibenzo-p-dioksynowe i  dibenzofuranowe zanieczyszczenia w Chinach:   Zrodla, poziomy w srodowisku i potencjalne skutki dla  zdrowia czlowieka: Artykul przegladowy przez Gene J.  Zheng, Anna O.W. Leung, Ping Jiao i Ming H.Wong                    Wstep   -Polichlorowane dibenzo-p-diok...

Produkcja rtęci-produkcja srebra

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

    Mercury Production and Use in Colonial Andean Silver  Production: Emissions and Health Implications                                                 Dokumenty archiwalne i raporty historyczne dostarczają nam informacji  na temat zanieczyszczenia rtęcią i intoksykacji już od wielu stuleci.     Hi...

Przegląd badań atmosferycznej rtęci w Chinach

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Przegl d bada  atmosferycznej r t ci w Chinach ą ń ę   Bibliogra fia:   Xuewu Fu,Xinbin Feng,Jonas Sommar,Shaofeng Wang . A review of studies on athmospheric mercury in China.Science of the Total Environment 2012 s.73-81  Rodzaje atmosferycznej r t ci : ę   GEM - gazowe elementy Hg   PHg (partic...

Receptory jądrowe i podatność organizmów wodnych na działanie obciążeń...

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Receptory j drowe i podatno  organizmów wodnych na dzia anie ą ść ł obci e  chemicznych. ąż ń Nuclear receptors and susceptibility to chemical exposure in aquatic organisms Bibliogra fia: ●  Afonso C.D. Bainy Nuclear receptors and susceptibility to chemical exposure in aqatic organisms. Environment...

Rtęć - Brazilian Amazon

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Mercury in the Tapajós River  basin, Brazilian Amazon J.J. Berzas Nevado a, R.C. Rodríguez Martín-Doimeadios b,  F.J. Guzmán Bernardo b, M. Jiménez Moreno b, A.M. Herculano c, J.L.M. do Nascimento d, M.E. Crespo- López                                                                                 ...