Organiczne środki zmniejszające palność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organiczne środki zmniejszające palność - strona 1 Organiczne środki zmniejszające palność - strona 2 Organiczne środki zmniejszające palność - strona 3

Fragment notatki:

Na podstawie publikacji „A novel abbreviation standard for organobromine, organochlorine and organophosphorus flame retardants and some characteristics of the chemicals Ĺke Bergman , Andreas Rydén, Robin J. Law, Jacob de Boer,Adrian Covaci, Mehran Alaee, Linda Birnbaum, Myrto Petreas, Martin Rose, Shinichi Sakai, Nele Van den Eede, Ike van der Veen Organiczne środki zmniejszające palność (FR) - 50 lat temu zainteresowano się organicznymi zanieczyszczeniami środowiska – powstały skróty tych związków chemicznych Podstawowe skróty ● FR – środki zmniejszające palność ● BFR – bromowane środki zmniejszające palność ● CFR – chlorowane środki zmniejszającepalność ● PFRs – środki zmniejszające palność podstawione fosforem Co to jest FR? Z ang. flame retardants – środki zmniejszające palność. Środki opóźniające palenie  (antypireny) są to związki chemiczne, które inhibitują proces zapalenia się oraz wpływają na zmniejszenie szybkości reakcji pirolizy i/ lub utleniania się tworzyw podczas kontaktu z płomieniem. ● FR stosowane jako dodatek lub bez innych związków ●Reaktywne produkty oligomerów lub polimerów . ● Środki zmniejszające palność znane są od tysiąca lat. ●Współcześnie odgrywają bardzo dużą rolę, siejąc narastające zaniepokojenie. ● Niepokojące jest działanie głównie organicznych środków zmniejszających palność. Zastosowanie FR ● Tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, powłoki uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia. ● Meblarstwo ● Przemysł motoryzacyjny ● Produkcja plastików i materiałów elektrycznych ● Dodatek do tekstyliów i płynów hydraulicznych Zastosowanie FR ● W wielu krajach bądź stanach prowadzone są specjalne testy palności na nowych meblach bądź urządzeniach elektrycznych , np. w Wielkiej Brytanii, Kalifornii. ● Nie są one w stanie jednak zagwarantować 100 % pewności. Co decyduje o szkodliwości FR dla środowiska? ● Duża trwałość ● Łatwość przedostawania się do środowiska ● Bioakumulacja - Najczęściej używanymi FR są dziś tetrabromobisfenol (TBBPA), modwufenyl eteru (BDE) i HBCDD (również czasami nazywane HBCD). - Na konwencji Sztokholmskiej włączono pentaBDE oraz oktaBDE do TZO (trwałych zanieczyszczeń organicznych) Historia FR ● Polichlorowane bifenyle (PCB) był stosowane na dużą skalę już w 1920 roku. ● Inne chlorowane środki zmniejszające palność – głównie 1960 rok. Przykłady FR lata 1960/1970 ● Bromowe : - polibromowane bifenyle - polibromowane etery difenylowe (PBDE) ● Fosforanowe : -tris (2,3-dichloropropyl) fosforanu (TDCPP) i tris-(1,3 -dichloro-izo-propylu) fosforan (TDCIPP)

(…)

… difenylowe (PBDE)
● Fosforanowe :
-tris (2,3-dichloropropyl) fosforanu (TDCPP) i tris-(1,3 -dichloro-izo-propylu) fosforan
(TDCIPP)
Bromowane analogi dawnego związku tris (2,3 dibromopropyl) fosforanu były
wykorzystywane w pidżamach dla dzieci. (1970)
Przegląd BFR
- 1997 – Światowa Organizacja Zdrowia
- Pierwszy przegląd BFR; Pijnenburg
- Opinie Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA…
… były
wykorzystywane w pidżamach dla dzieci. (1970)
Przegląd BFR
- 1997 – Światowa Organizacja Zdrowia
- Pierwszy przegląd BFR; Pijnenburg
- Opinie Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Ostatnie pozycje wydane przez
EFSA
- PBB( EFSA 2010),
- PBDE (EFSA 2011),
- heksabromocyklodekan (HBCDDs) (EFSA 2011)
- TBBPA i jej pochodne (EFSA 2011)
– opinia dotycząca fenolowych BFR oraz ich pochodne (EFSA 2012…
…, a także w branżach przemysłowych
●Na Sympozjum w Kioto w 2010 złożono wniosek o ujednolicenie skrótów dla BFR.
● Celem jest przedstawienie analogicznego
sposobu tworzenia skrótów dla CFR, BFR i PFRs.
● Ze względu na użyte podstawniki powtarzalność w tabelach .
Zasady tworzenia skrótów
● Wynikające z nazwy, np. TBBPA tetrabromobisfenol A.
● Wynikające z charakterystycznej grupy funkcyjnej, np. w metanolu, MeOH,
EtOH…
….
● Podobny problem tyczy się CFR i PRFs.
●Mimo wiedzy na temat szkodliwości tych związków, nadal są one powszechnie
używane i poziom ten wzrasta.
● Produkcja BFR wynosi 200 000 ton rocznie
● Produkcja PFRs wynosi 200 000 ton / rok.
Produkcja CFR
● Produkcja CFR jest znacznie większa niż produkcja BFR.
● Wynosi ona 600 000 ton rocznie w samych Chinach
● Produkcja głównie polichlorowanych alkanów (PCA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz