Systemy odnowy wody - strona 2

note /search

Utlenianie chemiczne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Systemy odnowy wody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Utlenianie chemiczne Cele : Usuwanie żelaza i manganu Usuwanie siarkowodoru i siarczków Usuwanie substancji odpowiedzialnych za barwę, smak i zapach Unieszkodliwianie fito- i zooplanktonu Destrukcja materii organicznej Destabilizacja koloidów (wspomaganie koagulacji)

Wymiana jonowa-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Systemy odnowy wody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1694

Wymiana jonowa Stosowana do uzdatniania wody na cele technologiczne i do picia; z wody usuwane są substancje rozpuszczone (sole, które dysocjują na kationy i aniony). Jonity - sub...