Fotogrametria i teledetekcja - strona 2

Orientacja wewnętrzna i zewnętrzna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 8078

Orientacja wewnętrzna Elementami orientacji wewnętrznej zdjęcia lotniczego nazywamy wielkości umożliwiające określenie położenia środka rzutów O w stosunku do płaszczyzny zdjęcia. Elementami orientacji wewnętrznej są zatem: * współrzędne tłowe głównego punktu zdjęcia O' (x' o, y'o lub też ∆x 0 ∆y 0...

Rodzaje efektu stereoskopowego i ich praktyczne wykorzystanie-opracowa...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1939

Rodzaje efektu stereoskopowego i ich praktyczne wykorzystanie.   -rodzaje - efekt ortoskopowy, przy którym model utworzony z pary zdjęć lotniczych ma ukształtowanie pionowe zgodne z naturalnym tzn. wzniesienia terenowe są skierowane w stronę obserwatora. Bazy fotografowania zajmuje położenie „do we...

Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych-oprac...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686

Sprawdzenie, kalibracja, testowanie naziemnych kamer pomiarowych Każda kamera obowiązkowo, okresowo sprawdzana i kalibrowana. sprawdzenie - wykrycie i usunięcie uszkodzeń mechanicznych oraz kontrola poprawności działania kalibracja - wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej tj.: wartości Y 0 ,X...

Warunki kolinearności i komplanarności-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4501

Warunki: kolinearności i komplanarności Jeśli umiemy określić składowe wektora r , to możemy rozwiązać wcięcie w przód, zapisując wielkości znane ( x', y', c k ), oraz szukane współrzędne terenowe punktu P ( X, Y, Z ) w zależności zwanej równaniem kolinearności lub warunkiem kolinearności (czyli ws...

Elementy orientacji wewnętrznej, zewnętrznej, wzajemnej, bezwzględnej-...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4501

Elementy orientacji wewnętrznej, zewnętrznej, wzajemnej, bezwzględnej. * ELEMENTY ORIENTACJI WEWNĘTRZNEJ (KAMERY, ZDJĘCIA) - liczbowe wartości: stałej kamery i współrzędnych punktu głównego w układzie wyznaczonym przez znaczki tłowe; ich znajomość jest niezbędna do rekonstrukcji wiązki promieni rzu...

Fototeodolity-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1603

Fototeodolity, Fototeodolity klasyczne - nieprodukowane dziś, powstałe z połączenia teodolitu z umieszczoną pod nim wielkoformatową kamerą fotograficzną o stałej odległości obrazowej C k . teodolit pełnił funkcję pomiaru

Kamery stereometryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Kamery stereometryczne - dwie sprzężona ze sobą na stałe w odległości40 lub 120 cm, średnioformatowe kamery pomiarowe do zdjęć normalnych, poziomych i nachylonych. statyw umożliwiający podniesienie kamery do wysok. 2.5m. zdjęcia opracowywane na autog...

Metody interpolacji obrazu cyfrowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Metody interpolacji obrazu cyfrowego algorytmy zmieniające poziom szarości danego piksela w odpowiedni dla jego otoczenia ( interpolacja powoduje wygładzenie obrazu - przechodzimy ze strony pikselowej do półtonowej) metoda najbliższego sąsiada - ...

Poligony testowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Poligony testowe: Wymiary zbliżone do wymiarow opracowywanych obiektow, wielkość znaczkow- bezbledna identyfikacja, dokładność wyznaczonych współrzędnych sygnalizowanych - 2-3 razy większa od spodziewanych dokładności opracowania. 4 wymiary Duże, na budynkach- współrzędne wyznacza się metodami ge...

Widzenie monokularne i stereoskopowe, warunki obserwacji stereoskopowe...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3570

Widzenie monokularne i stereoskopowe, warunki obserwacji stereoskopowej . * widzenie monokularne - percepcja głębi przestrzeni ma charakter pośredni, powstaje dzięki wyuczonym skojarzeniom, wiedzy i doświadczeniu nabytym wcześniej, • w obserwowanym obrazie analizowana jest kolejność obiektów, ich w...