Fotogrametria i teledetekcja - strona 3

Aerotriangulacja - współrzędne punktów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

Aerotriangulacja Aerotriangulacja służy do wyznaczenia współrzędnych przestrzennych punktów (x, y, z) na drodze analitycznej lub analityczno - numerycznej na podstawie pomierzonych na zdjęciu współrzędnych tłowych. Punkty te będą punktami zagęszczenia osnowy III klasy lub osnowy pomiarowej. Jednocz...

Rzut środkowy-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Rzut środkowy - odwzorowanie przestrzeni rzutowej trójwymiarowej na daną płaszczyznę przypisujące każdemu punktowi przestrzeni, różnemu od środka, punkt przecięcia się prostej pr...

Transformacja rzutowa DLT-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 616

Transformacja rzutowa DLT Inną parę utworów, których wzajemna rzutowość może mieć praktyczne znaczenie stanowią: płaszczyzna punktów (fotogramu) i przestrzeń punktów (mierzonego obiektu). Zapis matematyczny tej zależności jest znany pod nazwą DLT (ang. Direct Linear Transformation - bezpośrednia tr...

Układ współrzędnych tłowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Łubczonek
 • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Układ współrzędnych tłowych Punkt główny O' jest początkiem prostokątnego układu współrzędnych tłowych. Osie tego układu są równoległe do odpowiednich łącznic znaczków tłowych, lub - w kamerach lotniczych - przyjmowane pod kątem 45o względem łącznicy znaczków narożnych. ...