Fitopatologia

note /search

Przyczyny powstawania chorób roślin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1568

Wykład 1 Fito - roślina Pato - choroba Logos - nauka Fitopatologia - nauka o chorobach Choroba - zakłócenie równowagi w czynnościach życiowych rośliny przez czynniki chorobotwórcze lub przez inne czynniki. Objaw chorobowy - jawna reakcja rośliny na czynnik chorobotwórczy (powodujący chorobę); ...

Wykrywanie wirusów roślinnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3108

Wykład 2 »Zakres roślin żywicielskich Brązowej plamistości pomidora (Lycopersicum wirus 3) to: anturium, poiscencja, dichenbachia, głóg, bluszcze, fikus, gerbera »Wirus mozaiki ogórka powoduje mozaikę też na chwastach i roślinach ozdobnych jak żonkile, mieczyk, petunia. »Wirus żółtej mozaiki fasol...

Biotyczne oddziaływanie mikroorganizmów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

W ykład 3 Biotyczne oddziaływanie mikroorganizmów: obojętne - bytują nie zależnie od siebie synergistyczne - bytują w podobny sposób i oba mikroorganizmy łączą oddziaływanie na środowisko (często dwa patogeny działają podobnie i jeśli równorzędnie są w roślinie to efekt patogeniczny się wzmacnia). ...

Grzyby - Pływka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2044

Wykład 4 GRZYBY Królestwo: Protozoa Gromada: Plasmodiophoromycota Królestwo: Chromista Gromada: Oomycota Królestwo: Fungi Gromada: Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidomycota Grzyby mitosporowe Plasmodiophoromycota podobne do Chytridiomycota Charakterystyka Plasmodiophoromycota: Ci...

Grzyby-Pythium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1890

Wykład 5 Wewnątrz gromady oomycota widać rozwój ewolucyjny, widać rozwój w kierunku wyjścia na ląd i uzależnienie procesu rozmnażania od wody. W Rzędzie Pythiales Na szczytach grzybni wytwarzają się zarodnie dające początek. Pływka to mało zróż...

Wroślikowate

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2058

Wykład 6 Gatunek Peronosporaceae - Wroślikowate Plasmopara nivea - mączniak rzekomy baldaszkowatych Plasmopara viticola - mączniak rzekomy winorośli Pseudoperonospora humuli - mączniak rzekomy chmielu Pseudoperonospora cubensis - mączniak rzekomy ogórka Bremia lactucae - mączniak rzekomy sałat...

Workowce

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1841

Wykład 7 Gromada: Workowce Klasa: Plectomycetes Bezładniki Penicilium ssp. Penicilium cylopium - najbardziej szkodliwy dla roślin (najwięcej enzymów i toksyn) Penicilium viridicatum - na czosnku Penicilium expansum - przechowalnicze choroby jabłek, zgnilizna jabłek Penicilium carymbiferum - o...

Botrytis cinerea

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Wykład 8 Botrytis cinerea W chwili wytworzenia się trzonków i zarodników konidialnych grzybnia staje się ciemno szara. Dopiero w górnej części ma rozgałęzienia, szczytowa część trzonka jest kulista i na tym wiele zarodników konidialnych. Przy in...

Grzyby powodujące choroby przechowalnicze owoców

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1869

Wykład 9 Grzyby powodujące choroby przechowalnicze owoców: Pezicula malicorticis rz. Helotiales Pezicula alba Glomerella cingulata - rz. Sphaeriales Botrytis cinarea - szara pleśń Venturia spp. Fusarium spp. Monilinia spp. Penicilium expansum - sina pleśń jabłek Alternaria alternata Altern...

Podstawczaki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142

Wykład 10 Podstawczaki Workowce cechuje trzy sposoby zarodnikowania. Wegetatywne, ale nie tylko - także te grzyby, które nie mają stadium doskonałego tzw. grzyby mitosporowe (niedoskonałe). One mają tylko stadium konidialne i strzępki (ciało grz...