Politechnika Warszawska - strona 478

Sprawozdanie - jodki i jodany

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Celem pomiarów było badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami i zachodz...

Moment dipolowy ver.2.4 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

WYZNACZANIE MOMENTU DIPOLOWEGO METODĄ GUGGENHEIMA-SMITHA Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Celem pomiarów było wyznaczenie trwałego momentu dipolo...

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3038

Warszawa, 26.04. 2009r Sprawozdanie z Laboratorium Chemii Fizycznej Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu Skład zespołu: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1. Magdalena Parzych 2. Rafał Buga Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. M. Zawadzki Podpis prowadzącego: Cele...

Współczynnik podziału Nernsta - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

GRUPA NR: ZESPÓŁ: ĆWICZENIE NR: 7 Współczynnik podziału Nernsta. DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: ZESPÓŁ: OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: Rozważając układ izotermiczno - izobaryczny złożony z dwóch praktycznie nie mieszających się cieczy 1 i 2 otrzymujemy układ 2 - fazowy ciekły, a wytworzone fazy nazw...

Obliczenia do momentu dipolowego - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

4 - bromo - 1,2 - dioksometan 1 D = 3,33564 ∙ 10-30 C ∙m ε0 - przenikalność dielektryczna próżni ε0 = 8,854187817·10-12 C2 ·J-1· m-1 M2 - masa molowa badanej substancji M2 = 217,06 g · mol-1 k - stała Boltzmanna k = 1,38060524·10-23 J·K-1 T - temperatura pomiaru T = ρ1 - gęstość cykloheksanu (ro...

Reakcje w ogniwie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

WYZNACZENIE WARTOŚCI FUNKCJI TERMODYNAMICZNYCH REAKCJI PRZEBIEGAJĄCEJ W OGNIEWIE ODWRACALNYM Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości funkcji termodynamicznych entalpii ...

Reakcja przebiegająca w ogniwie odwracalnym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

WYZNACZENIE WARTOŚCI FUNKCJI TERMODYNAMICZNYCH REAKCJI PRZEBIEGAJĄCEJ W OGNIEWIE ODWRACALNYM Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości funkcji termodynamicznych entalpii ...

Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

Politechnika Warszawska 16.03.2010 r. Wydział Chemiczny Kierunek Technologia Chemiczna Semestr IV, Grupa 3 Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Chludzińska Anna Nowak Justyna Wereda Olga Poprawa sprawozdania. Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych. Cel pomiarów. Celem pomiar...

Sprawozdanie z ogniw

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Sprawozdanie „Wyznaczanie wartości funkcji termodynamicznych reakcji przebiegającej w ogniwie odwracalnym” Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Skład zespołu: Punkty z przygotowania: Punkty ze sprawozdania: Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl) Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl) Piotr Olędzki...

Sprawozdanie z przewodności - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1071

Sprawozdanie „Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych” Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Skład zespołu: Punkty z przygotowania: Punkty ze sprawozdania: Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl) Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl) Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com) Celem pomi...