Sprawozdanie z ogniw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z ogniw - strona 1

Fragment notatki:

Sprawozdanie
„Wyznaczanie wartości funkcji termodynamicznych reakcji przebiegającej w ogniwie odwracalnym”
Prowadzący:
mgr inż. Michał Jakubczyk
Skład zespołu:
Punkty z przygotowania:
Punkty ze sprawozdania:
Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl)
Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl)
Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com)
Celem pomiarów jest wyznaczenie wartości funkcji termodynamicznych ΔG ΔH i ΔS reakcji przebiegającej w ogniwie galwanicznym odwracalnym:
( - ) Cd, Hg │ CdCl2(aq)│ AgCl(s) │ Ag(s) ( + )
Wstęp teoretyczny:
Ogniwo galwaniczne jest to układ dwóch półogniw, których roztwory znajdują się w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie ze sobą.
Półogniwo jest układem złożonym z metalu (stanowiącego elektrodę) zanurzonego w roztworze soli tego metalu. Zamiast metalu można zastosować jego stop z metalem szlachetnym, niebiorącym udziału w reakcji redox. Jest to półogniwo I rodzaju.
Półogniwo II rodzaju stanowi metal pokryty solą trudno rozpuszczalną tego metalu, który jest zanurzony w roztworze elektrolitu o wspólnym anionie z daną solą.
Z kolei półogniwo redoks to układ szlachetnego metalu zanurzonego w roztworze zawierającym formę utlenioną i zredukowaną jakiegoś reagenta.
Przenoszenie ładunku pomiędzy elementami układu, jakim jest ogniwo, wiąże się z przekazaniem elektronów z jednej fazy do drugiej. Procesy wymiany elektronów na styku metal - roztwór prowadzą do ustalenia się stanu równowagi, a w konsekwencji do wytworzenia ładunku na granicy faz, co powoduje, że metal (elektroda) uzyskuje pewien potencjał elektryczny. Efekty energetyczne takiego zjawiska są określone przez różnice potencjałów Galvaniego obu faz
Potencjał Galvaniego danej fazy to praca elektrostatyczna potrzebna do przeniesienia jednostkowego ładunku dodatniego z punktu bardzo oddalonego, znajdującego się poza fazą, do jej wnętrza.
SEM, czyli siła elektromotoryczna ogniwa, jest to potencjał elektrostatyczny drutu przyłączonego do elektrody znajdującej się na schemacie ogniwa po stronie prawej, mierzony w stanie równowagi względem potencjału drutu z tego samego metalu przyłączonego do elektrody po lewej stronie:
E = (φprawe - φlewe)
Siła elektromotoryczna ogniwa (oznaczona, jako E) w warunkach quasi-statycznego przepływu ładunku jest równa różnicy potencjałów elektrod ogniwa
Wel)quasi-stat = Edq
Wel - elementarna praca elektryczna wykonana w quasi-statycznym procesie izotermiczno - izobarycznym jest równa zmianie entalpii swobodnej układu:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz