Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych - omówienie - strona 1 Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych - omówienie - strona 2 Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Warszawska 16.03.2010 r. Wydział Chemiczny
Kierunek Technologia Chemiczna
Semestr IV, Grupa 3
Prowadzący:
mgr inż. Michał Jakubczyk
Chludzińska Anna Nowak Justyna
Wereda Olga
Poprawa sprawozdania.
Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych.
Cel pomiarów.
Celem pomiarów jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej χ i przewodności molowej Λ elektrolitu mocnego (HCl) oraz słabego (CH3COOH). Następnie graficzne wyznaczenie wartości granicznej Λ∞ dla elektrolitu mocnego oraz wyznaczenie wartości stopnia dysocjacji α i stałej dysocjacji Kc słabego kwasu.
Wstęp teoretyczny.
Przewodność elektrolityczna (zwana również konduktywnością) wyrażana jest wzorem:
gdzie l i A są parametrami naczynka konduktometrycznego, w którym umieszczamy roztwór elektrolitu, zaś R - opornością roztworu, G - przewodnością roztworu.
Przewodność elektrolityczna jest to zdolność roztworu do przewodzenia prądu elektrycznego. Prąd przenoszony jest poprzez ruch jonów. Przewodność elektrolityczna zależy od rodzaju elektrolitu, temperatury, rodzaju rozpuszczalnika i stężenia elektrolitu. Wpływ stężenia elektrolitu na przewodność elektrolityczną nie jest jednak jednoznaczny. Dla stężonych roztworów elektrolitów, bowiem, przewodność elektrolityczna nie stanowi zależności liniowej w funkcji stężenia, w przeciwieństwie do roztworów rozcieńczonych. Przyczynami występowania tego typu różnic, jest fakt pojawiania się efektów konkurencyjnych zmniejszających przewodność elektrolityczną roztworu, do których należy między innymi wzajemne oddziaływanie jonów, w skutek, czego jony łączą się w pary jonowe lub też tworzą kompleksy. W wyniku sprzeczności tych efektów na wykresie zależności χ = f(c) pojawia się maksimum. Z tych właśnie względów, nie należy interpretować w prosty sposób zależności przewodności elektrolitycznej od stężenia. Aby wykluczyć ten efekt, definiuje się wielkość - przewodność molową elektrolitu Λ wzorem : Gdzie:
Λ- przewodność molowa [Λ] = m2Ω-1mol-1
χ - przewodność elektrolityczna [χ]= m-1Ω-1
c- stężenie [c] = mol*dm-3
Dla roztworów „ nieskończenie rozcieńczonych” definiuje się wartości graniczne przewodności molowej:
Λ ∞ = W przypadku roztworów słabych elektrolitów definiuje się tzw. stosunek przewodnictw wzorem: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz