Sprawozdanie z przewodności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Sprawozdanie
„Przewodność roztworów elektrolitów mocnych i słabych”
Prowadzący:
mgr inż. Michał Jakubczyk
Skład zespołu:
Punkty z przygotowania:
Punkty ze sprawozdania:
Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl)
Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl)
Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com)
Celem pomiarów było wyznaczenie przewodności elektrolitycznej i przewodności molowej elektrolitu mocnego - HCl, oraz elektrolitu słabego - CH3COOH, a następnie wyznaczenie wartości granicznej przewodności molowej kwasu mocnego, oraz stałej dysocjacji słabego kwasu.
Wstęp teoretyczny:
Elektrolit - substancję, która stopiona lub rozpuszczona w rozpuszczalniku ulega dysocjacji.
Elektrolit mocny - tworzy sieć krystaliczną o budowie jonowej, która ulega rozerwaniu pod wpływem rozpuszczalnika i uwolnione jony są solwatowane. Elektrolit ten ulega dysocjacji w 100%.
Elektrolit słaby - tworzy kryształy cząsteczkowe, które w rozpuszczalniku są elektrycznie obojętnymi cząsteczkami wchodzącymi w reakcję odwracalną - dysocjację.
Molalność - liczba moli substancji przypadającą na 1000 gram rozpuszczalnika - jest to miara składu układu.
Dysocjacja - proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika.
Stopień dysocjacji - stosunek jonów które uległy dysocjacji do ogólnej liczby jonów w roztworze.
W roztworze elektrolitu istnieje jednorodne pole elektryczne o natężeniu E. Na każdy z jonów o ładunku zie działa siła skierowana wzdłuż linii sił pola
f = zieE
Stacjonarna prędkość jonu: odnosi się do wybranego jonu w konkretnym ośrodku. Gdzie: zie - ładunek jonu pomnożony ładunek elementarny
- lepkość roztworu
- promień jonu
Ruchliwość elektrolityczna jonu - stosunek bezwzględnych wartości prędkości jonu i gradientu pola elektrycznego:
Odpowiada prędkości jonu w polu o gradiencie jednostkowym.
Oporność warstwy elektrolitu: Gdzie: - oporność właściwa
l - grubość warstwy elektrolitu
A - przekrój poprzeczny, prostopadły do linii sił pola
- przewodność elektrolityczna
Przewodność elektrolityczna: Dla elektrolitu mocnego: Dla elektrolitu słabego: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz