Politechnika Warszawska - strona 477

Sacharoza - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1204

Prowadzący: dr R. Bareła Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy Skład zespołu: Aleksandra Kucharska Marcin Kąkol Piotr Kosakowski gr. 3 Ocena: Celem pomiarów było wyznaczenie stałych szybkości reakcji inwersji sacharozy w dwóch temperaturach oraz energii aktywacji tej reakcji. Wstęp te...

Wyznaczenie funkcji termodynamicznych reakcji przebiegającej - sprawoz...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Prowadzący: dr R. Bareła Wyznaczenie funkcji termodynamicznych reakcji przebiegającej w ogniwie odwracalnym Skład zespołu: Aleksandra Kucharska Marcin Kąkol Piotr Kosakowski Ocena: gr. 3 Celem pomiarów było wyznaczenie wartości ΔrG, ΔrH, ΔrS reakcji przebiegającej w ogniwie: (-) Cd, Hg |...

Spektroskopia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

GRUPA NR: ZESPÓŁ: ĆWICZENIE NR: . DATA WYKONANIA ĆWICZENIA: ZESPÓŁ: OCENA: 1. WSTĘP TEORETYCZNY: 2. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej równowagi reakcji jodu z aromatami metodę spektrofotometryczną poprzez pomiar absorbancji w nadfiolecie (310nm, 320 nm) roztworów o różnyc...

Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy - zprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1652

Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy Prowadzący: dr Ryszard Bareła Grupa 1: Iwona Ufnalska Katarzyna Korytkowska Agnieszka Lewalska Celem pomiarów było: wyznaczenie stałej szybkości i energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy. 1.Wstęp teoretyczny: Reakcja inwersji sacharozy przebie...

Badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami - omówienie - Kinetyka chemi...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Celem pomiarów było badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami i zachodz...

Badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami - omówienie - Równanie Arrhen...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: dr Michał Jakubczyk Celem pomiarów było badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami i zachodzącej w...

Badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami - omówienie doświadczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Celem pomiarów było badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami i zachodz...

Wyznaczanie momentu dipolowego metodą Guggenheima-smitha

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

WYZNACZANIE MOMENTU DIPOLOWEGO METODĄ GUGGENHEIMA-SMITHA Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Celem pomiarów było wyznaczenie trwałego momentu dipolo...

Wyznaczanie momentu dipolowego metodą Guggenheima-smitha - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

WYZNACZANIE MOMENTU DIPOLOWEGO METODĄ GUGGENHEIMA-SMITHA Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Celem pomiarów było wyznaczenie trwałego momentu dipolo...

Termografia - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ĆWICZENIA NR 10 TERMOGRAFIA CEL ĆWICZENIA: Sporządzenie wykresu równowagi ciecz - ciało stałe dla układu dwuskładnikowego naftalen - dwufenyl. Aparatura i urządzenia: Termopara pomiarowa Rejestrator kompensacyjny Łaźnia wodna Regulator napięcia Odczynniki: Probówki...