Politechnika Warszawska - strona 454

Opracowanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

EKOZA 1 1) Wyjaśnij zaleŜności pomiędzy praktyką a teorią zarządzania. 2) Przedstaw dowody na istnienie zarządzania w okresie przednaukowym. wielkie budowle: piramidy egipskie, Wielki Mur Chiński wielkie wyprawy: - wojenne (Aleksander Wielki) - wyprawy krzyŜowe - wyprawy geograficzne wielkie...

Próg rentowności

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

Próg rentowności - nazywany także punktem wyrównania (ang. BEP - break even point). Próg rentowności obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym obliczenia progu rentowności jest podział kosztów przedsiębiorstw...

Baza danych - zarządzanie w systemie komputerowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Nastaj
 • Bazy danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Baza danych Baza danych służy do tworzenia i zarządzania zapisanymi danymi w systemie komputerowym. Prosta baza obejmuje jedną lub kilka tabel, natomiast bardziej rozbudowane bazy posiadają dziesiątki jak nie setki tabel zawierających m...

Kolokwium 2 wersja - Czynniki niebezpieczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • BHP i Ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1617

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: d) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe b) niebezpieczne c) uciążliwe d)negatywne i pozytywne 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas c) drgania ...

Macierze - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

MACIERZE    1.  Dane są macierze  7    3 1 1 2 0 R    , 0 1 4 1 1 2 Q    , 3 1 2 1 0 1 P .  Obliczyć    a)   R P   b)   R P 3 2       c)   P 4 R   d)   Q P   e)   T R P   f)   P Q       g)   R P T     2.  Obliczyć iloczyn macierzy  a)  1 1 2 3 2 4 1 0 1 2 1 3            b)                          ...

Całka nieoznaczona - wzory

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2282

CAŁKA NIEOZNACZONA 1.      1.    dx x 4 1   2.   dx x x 5    3.   dx x 3    4.   dx x x 3    5.   dx x 4 3 1   6.   dx x x 4 4 3     7.   dx x x x 5 4   8.   dx x x x x 4 3     9.   dx x x x x ) 4 3 7 9 5 ( 2 3 4   10.   dx e x 2   11.  dx e x  5 4   12. dx x 9 ) 3 2 (   13.  dx x 4 ) 3 2 ( 1    14...

Całka nieoznaczona2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

CAŁKA NIEOZNACZONA 2.        44.  dx x x x 4 3 3 2 2   45.  dx x x ) 5 )( 3 ( 1   46.  dx x x x 6 5 2 2   47.  dx x x x 2 2 2     48.  dx x x x ) 6 4 12 ( 2     49.  dx x tgx 2 cos 4   50.  xdx x 3 2 cos sin      51.  dx x x 2 ln   52.  xdx x 3 cos 2     53.  dx x x tg 2 3 cos 1   54.  dx e x x 2...

Działania na wektorach - Kombinacja liniowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

DZIAŁANIA NA WEKTORACH.     1.  Dane są punkty  ) 4 , 1 , 1 , 2 ( B   ), 3 , 1 , 2 , 2 ( A ,  ) 2 , 3 , 2 , 6 ( D   ), 5 , 2 , 1 , 3 ( C     (a)  Znaleźć wektory  AB a  ,  CD c          (b)  Obliczyć długości wektorów     a  ,  c         (c)  Znaleźć wektor   c a   2 3  oraz jego długość     ...

Funkcja - dziedzina

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

  FUNKCJA   1. Określić dziedzinę funkcji   (a)   2 5 x x y   (b)   2 1 3 x y   (c)   ) 4 ( log 2 2  x y   (d)   x y sin   (e)   x x x f x 4 log ) (   (f)   5 3 4 ) ( x x x f   (g)   5 3 4 ) ( x x x f   (h)   x x f sin 1 ) (   (i)   ) 2 ( log ) 2 ( log ) ( 2 2 x x x f   (j)   x x x f sin cos 1 ) ( ...

Funkcje własności ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

  1                                           Funkcje: własności ogólne  1. Która z liczb –1, 1, 2, -2, 5 należy do dziedziny funkcji  4 3 1 ) ( 2 + + − = x x x f ?  2. Która z powyższych liczb jest wartością tej funkcji?  3. Wyznaczyć dziedzinę funkcji   , 64 6 7 ) ( 2 2 1 x x x x f − + − =    x...