Politechnika Warszawska - strona 455

Płaszczyzna

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

PŁASZCZYZNA   1.  Określić położenie płaszczyzny względem układu współrzędnych.     (a)   0 2 3 4 z y   (b)   0 1 7 2 y x   (c)   0 9 2  y   (d)   0 12 3 z   2.  Znaleźć równanie płaszczyzny równoległej do płaszczyzny 2 3 4 1 0 x y z       przechodzącej przez punkt  ) 1 , 4 , 2 ( P .  3.  Znaleźć...

Pochodna - funkcje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

POCHODNA.   Obliczyć pochodną funkcji:    Odpowiedź.  Odpowiedź.    f(x)  f’(x)  f(x)  f’(x)    1.  x x x 3 3 2 5 5 1   2.    x x 2 3   3.  3 10 x    4.  3 1 2 1 1 x x x   5.  4 3 4 6 x x   6.  x x 3   7.  tgx x   8.  x x  cos 2   9.  x x ln ) 1 ( 2   10.  2 cos x x    11.  1 2 2 x x   12.  x x sin...

Prosta

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

PROSTA    1.  Dany jest punkt  ) 1 , 2 , 1 ( P  oraz płaszczyzna   H x y z :   2 3 1 0 .  Znaleźć równanie prostej  l l H , ,    przechodzącej przez punkt  P.   2.  Dana jest prosta      2 2 2 3    :  t z t y t x l . Czy punkty  ) 2 , 1 , 7 ( 1 P , ) 10 , 3 , 13 (   2 P  leżą na tej prostej?  3. ...

Szereg liczbowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

1      SZEREG  LICZBOWY 1.    1.  Zapisać szereg w postaci skróconej. Czy spełniony jest warunek konieczny zbieżności szeregu ?    (a)  1 2 3 4 5 6 7 8    (b)  1 1 1 3 1 5 1 7     (c)    4 1 3 1 2 1 1 1 sin   sin   sin   sin      2.  Określić   n ty wyraz szeregu. Czy szereg jest zbieżny?  ...

Szereg o wyrazach dodatnich i dowolnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

  2      SZEREG O WYRAZACH DODATNICH.  SZEREG O WYRAZACH DOWOLNYCH 2.      1.  Korzystając z kryterium porównawczego zbadać zbieżność szeregu  (a)  1 1 1 n n     (d)  2 1 2 1 n n n     (g)   1 2 2 3 1 n ) n (     (j)  n n n sin 3 1 1   (b)  1 1 5 1 ( ) n n n    (e)  1 2 1 2 1 1 ( ) n n n   (h)  1...

Twierdzenie Kroneckera-Capelli'ego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

TW. KRONECKERA-CAPELLI’EGO   1.  Wyznaczyć rząd macierzy  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1 1 2 1 1 3 1 1 4 3 1 5 9 8 1       C 1 1 0 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 0   D 2 1 3 1 4 1     E 2 1 1 2 3 1 0 2   F 3 1 1 2 6 2 2 4       G 0 3 5 4 1 1 1 1 2 1 3 2   H 1 1 2 2 3 3     M 2 4 5 1 2 3     N 2 1 0 0 1 2 1 0 2  ...

Wykład 01, podstawowe własności funkcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

1 Wykład pierwszy Oznaczenia N – zbiór liczb naturalnych Z – zbiór liczb całkowitych Q – zbiór liczb wymiernych R – zbiór liczb rzeczywistych ∀  – kwantyfikator ogólny – ”dla każdego” ∃  – kwantyfikator szczegółowy – ”istnieje” Podstawowe własności funkcji X, Y  - dowolne zbiory niepuste;  f  :  X ...

Wykład 02, Ciągi liczbowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Wykład drugi Ciągi liczbowe Def. 1.  Ciągiem liczbowym (nieskończonym)  nazywamy każdą funkcję  a  określoną na zbiorze liczb naturalnych N o wartościach rzeczywistych. Wartość funkcji  a ( n ) oznacza się przez  an  i nazywa n - tym wyraz...

Wyk_ad 03, ciagłość funkcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Wykład trzeci Ciągłość funkcji Zał. Funkcja  f  jest określona na pewnym otoczeniu punktu  x 0. Definicja 1.  Funkcja  f  jest ciągła w punkcie  x 0, jeśli lim x→x 0 f  ( x ) =  f  ( x 0). Uwaga 1.  Suma ( f  +  g ), różnica ( f − g ), iloczyn ( f · g ) oraz iloraz f g ,  gdy  g ( x 0) = 0 funkcji...

Wykład 15, szeregi liczbowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Wykład 15 Szeregi liczbowe ( an ) n∈ N – dowolny ciąg liczbowy (nieskończony); Definiujemy nowy ciąg ( Sn ) o wyrazie ogólnym  Sn df =  a 1 +  · · ·  +  an  = n k =1 ak . Def.  Ciąg liczbowy ( Sn ) nazywamy szeregiem liczbowym o wyrazie ogó...