Politechnika Warszawska - strona 410

Drgania nietłumione - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1729

Drgania nietłumione: Opornik podłączy do obwodu sprawia, że część energii w każdym cyklu wydziela się (prof. Jerzy Garbarczyk nie lubi tego słowa, ale my uważamy, że jest bardzo obrazowe) w postaci ciepła Joule'a Lenza. Żeby drgania nie zanikły do...

Metody pomiarowe i opracowania wyników w Laboratorium Fizyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 847

Metody pomiarowe i opracowania wyników w Laboratorium Fizyki Wstęp teoretyczny: Prąd jest to uporządkowany ruch ujemnych ładunków elektrycznych. Prąd może być stały lub naprzemienny. Ciało przez które przepływa prąd charakteryzuje się pewną rezystancją, jest to opór jaki

Pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi - ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1505

Pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi. Cel doświadczenia: Celem naszego doświadczenia było zmierzenie długości fali elektromagnetycznej za pomocą interferometru Michelsona z laserem, interferometru Michelsona z ultr...

Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 595

Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej i spektrometru. Wstęp teoretyczny: Dyfrakcja, to zjawisko polegające na ugięciu fali po napotkaniu przeszkody. Żeby zjawisko dało się zaobserwować, powinna być to szczelina o porównyw...

Prąd naprzemienny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Prąd naprzemienny: Prąd naprzemienny generowany jest napięciem . Obwód RLC to taki, który złożony jest z kondensatora (o pojemności C), opornika (o oporności R) i cewki (o indukcyjności L). Wyprowadzenie równania na

Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1036

Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu metodą pomiaru kąta najmniejszego odchylenia Wstęp teoretyczny: Światło jest to fala elektromagnetyczna określana za pomocą długości i częstotliwości. Im większa długość fali tym mniejsza częstotliwość . Fale elektromagnetyczne ze względu na długość fali mo...

Algorytm oceny bezpieczeństwa belek

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Algorytm oceny bezpieczeństwa belek zabezpieczonych przed zwichrzeniem Obliczając belki o stałym przekroju zabezpieczone przed zwichrzeniem, należy sprawdzić: nośność przekroju, w którym występuje maksymalny moment zginający i odpowiadająca mu siła poprzeczna, nośność przekroju, w którym występuj...

Analiza li II rzędu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3745

Analiza li II rzędu W analizie I rzędu stosuje się zasadę zesztywnienia, tzn. rozpatruje się nieodkształconą, pier­wotną geometrię konstrukcji, niezależnie od stanu obciążenia. Gdy w obliczeniach statycznych uwzględnia się wpływ deformacji konstrukcji pod obciążeniem, wówczas taka analiza nazywana ...

Analiza naprężeń w karbie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Analiza naprężeń w karbie Zmęczenie wywoływane jest zmieniającymi się naprężeniami. Przebieg zmienności naprężeń w czasie nazywany jest widmem lub spektrum naprężeń. Najprostszym przykładem zmienności naprężeń jest widmo o stałej amplitudzie (tzw. widmo jednorodne) (rys. 10.1), charakteryzowane war...

Belki - podstawowe informacje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

• Belki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako konstrukcje noĞne dachów, stropów, pomostów oraz jako belki podsuwnicowe, dĨwigary mostowe, płatwie, krokwie itp. • Rodzaje belek stalowych: - z kształtowników