Politechnika Warszawska - strona 411

Belki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Belki - ogólna charakterystyka i rodzaje. -Belki są podstawowymi elementami konstrukcji stalowych, pracującymi na zginanie w jednej lub dwu płaszczyznach. Belki ponadto pracują na ścinanie, skręcanie i ewentualnie ściskanie lub rozciąganie osiowe. -Belek używamy do: nośne dachów, stropów, pomostów...

Blacha fałdowa jako stężenie ciągłe belek - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1778

Blacha fałdowa jako stężenie ciągłe belek Zapewnienie stateczności belek może być realizowane przez stężenie całkowite albo częściowe o wartości niezbędnej do zapewnienia stateczności. Stężenie całkowite wymaga spełnienia po­danego w załączniku BB.2 normy [51] warunku na ścinanie: Do spełnienia te...

Blachownice wykonywane systemem przemys_owym

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

• Blachownice tego typu produkowane są na zmechanizowanych liniach technologicznych. • Obecnie produkowane są belki pełnoĞcienne o smukłych Ğrodnikach bez Īeber usztywniających, z jednego gatunku stali (tzw. belki homogeniczne), oraz pełnoĞcienne hybrydowe, wykonane z dwóch gatunków stali. • W...

Konstrukcje metalowe 1 - Cechy przekrojów klasy 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3136

Cechy przekrojów klasy 4. Efektywne cechy przekrojów klasy 4. (Aeff, Ieff, Weff) należy obliczać na podstawie szerokości współpracujących ich części ściskanych. Szerokości współpracujące należy obliczać w zależności od kształtu przekroju: w przypadku profilowanych na zimno kształtowników cienkośc...

Cechy przekroju netto - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Cechy przekroju netto Przekrój netto uzyskuje się przez odpowiednie potrącenie z przekroju brutto wszelkich otwo­rów. Przy obliczaniu cech przekroju netto osłabienie każdym otworem przyjmuje się równe przek­rojowi otworu w płaszczyźnie jego osi. Odpowiednio zwiększone osłabienie (o dodatkowy przekr...

Elementy dwugałęziowe z przewiązkami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2268

Elementy dwugałęziowe z przewiązkami 1. Nośność na wyboczenie w płaszczyźnie elementu (względem osi Zi) (rys. 7.24) Sprawdzenie nośności gałęzi należy przeprowadzać w dwóch przekrojach poprzecznych trzonu. A. Przekrój w środku długości elemen...

Elementy dwugałęziowe ze skratowaniem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Elementy dwugałęziowe ze skratowaniem Nośność na wyboczenie w płaszczyźnie elementu (względem osi z\) Długość wyboczeniową gałęzi przyjmuje się równą odległości między węzłami skratowania. Siłę ściskającą w gałęzi wyznacza się według wzoru (7....

Elementy jednogałęziowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162

Elementy jednogałęziowe Elementem ściskanym nazywamy pręt, w którym wypadkowa siła ściskająca, pochodząca od obciążenia zewnętrznego działa wzdłuż jego osi (ściskanie osiowe) albo w płaszczyźnie równole­głej do jego osi (ściskanie mimośrodowe). Do najczęściej spotykanych elementów ściskanych zali­c...

Konstrukcje metalowe 1 - Elementy klasy 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Elementy klasy 1. Elementy o przekrojach klasy 1. cechują się plastyczną nośnością przekroju zarówno na ści­skanie, jak i na zginanie oraz mają zdolność do obrotu pozwalającą na redystrybucję momentów zginających, nadają się zatem do projektowania plastycznego w pełnym zakresie. Elementy te po­winn...

Konstrukcje metalowe 1 - Elementy klasy 2 i 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Elementy klasy 2 i 3. Elementy klasy 2. Nośności przekroju elementów klasy 2. są identyczne jak elementów kasy 1. Jednak ze wzglę­du na ograniczenie zdolności do obrotu elementy klasy 2. nie są zdolne do spowodowania redystry­bucji momentów. Stąd obliczanie