Politechnika Warszawska - strona 409

Całkowanie numeryczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Całkowanie numeryczne. 6.1 Co to jest kwadratura ? Omówić rolę funkcji wagowej p. Do przybliżonego obliczenia całki I(f) stosujemy wzory, zwane kwadraturami, w postaci: przy czym wspó...

Interpolacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Interpolacja 4.1 Sformułować zadanie interpolacyjne Lagrange'a. Zadanie interpolacyjne Lagrange'a polega na znalezieniu wielomianu Ln, stopnia nie wyższego niż n spełniającego warunki interpolacji Ln(xi)=f(xi) dla i=0,l,..,n.

Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów. 3.1 Na czym polegają metody iteracyjne rozwiązywania rozważanego obecnie zadania numerycznego (dla przypadku skalarnego). Zdefiniować wykładnik zbieżności takich metod. Podać ten wykładnik dla metody: siecznych, stycznych, bisekcji. Metody iteracyjn...

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem: • liczba przybliżona a jest to liczba różniąca się nieznacznie od dokładnej liczby A i zastępująca ja w obliczeniach • błąd bezwzględny Da liczby przybliżonej a nazywamy

Badanie anharmoniczności drgań wahadła

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2828

Badanie anharmoniczności drgań wahadła matematycznego, wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego. Wstęp teoretyczny: Wahadło jest to ciało stałe wykonuj...

Badanie odbicia światła

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1281

Badanie odbicia światła od powierzchni dielektryków Przebieg doświadczenia: Fala elektromagnetyczna jest falę poprzeczną, czyli wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego są skierowane prostopadle do kierunku rozcho...

Badanie osłabienia promieniowania γ przy przechodzeniu przez materię....

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Badanie osłabienia promieniowania γ przy przechodzeniu przez materię. Wstęp teoretyczny: Podczas rozpadu promieniotwórczego pierwiastek może emitować 4 podstawowe rodzaje promieniowania: α, β- , β+ i γ. Bardzo ciekawe jest też promieniowanie przenikliwe (neutrony i energia), które towarzyszy rozpa...

Badanie właściwości magnetycznych ciał stałych.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1820

Badanie właściwości magnetycznych ciał stałych. Wstęp teoretyczny: Wszystkie substancje wykazują własności magnetyczne, jednak różnią się siłą oddziaływania z polem magnetycznym. Na podstawie definicji przenikalności magnetycznej ośrodka substancje można podzielić na diamagnetyki, paramagnetyki or...

Badanie za pomocą Hallotronu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Badanie za pomocą Hallotronu Wstęp teoretyczny: Pole magnetyczne wpływa na ruch ładunków elektrycznych zgodnie z działaniem siły Lorentza: =q· . Kiedy w przewodniku umieszczonym w polu magnetycznym płynie prąd, ładunki odchylają się i tworzą wewnętrzne pole elektryczne. Po ustaleniu się równowagi ...