Politechnika Warszawska - strona 401

Koncepcja zrównoważonego rozwoju - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

WYJAŚNIJ NA CZYM POLEGA KONCEPCJA TRWAŁEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I JAK DOSZŁO DO JEJ SFORMUŁOWANIA. Koncpecja trwałego i zrównoważonego rozwoju wymaga zawarcia i wdrożenia następujących zagadnień - ustalenie postulowanej jakości środowiska naturalnego, którą powinno się utrzymywać - określenie gra...

Obieg materii i energii w przyrodzie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

Wyjaśnij, jaki jest obieg materii i energii w przyrodzie. W każdym ekosystemie istnieje stan równowagi biologicznej, jeśli ani obieg materii, ani przepływ energii nie zostały zakłócone. Materię organiczną wytwarzają organizmy samożywne w procesie ...

Obszary realizacji zasady zrównoważonego rozwoju - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Omów trzy obszary realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Między trzema elementami, jakimi są: społeczeństwo, gospodarka i środowisko istnieją ścisłe związki przyczynowo-skutkowe. Nie ma możliwości oddziaływania na jeden element bez ingerencji w drugi. Zasada zrównoważonego rozwoju wymaga jednocz...

Odpady i gospodarowanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434

Wyjaśnij co określa się mianem odpadów i jakie działania składają się na racjonalne nimi gospodarowanie. Odpady - zgodnie z definicją GUS-u, to zużyte przedmioty oraz inne substancje stałe i ciekłe ( z wyłączeniem tzw. ścieków) powstające w wyniku bytowania człowieka i jego działalności gospodarcze...

Ograniczanie zanieczyszczeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wymień działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze a jakie w celu ograniczenia już powstałych zanieczyszczeń. Działania w celu zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze: Zmianę paliw stosowanych w produkcji i usługach na taki...

Podstawowe prawa ekologii - wstęp

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

WYMIEŃ I SCHARAKTERYZUJ PODSTAWOWE PRAWA EKOLOGII. I. Prawo powiązań między różnymi organizmami żywymi a ich fizycznym i ekonomocznym otoczeniem. Wyraża ono związki każdego elementu ekosystemu ze wszystkimi innymi elementami. Jeżeli więc jakaś część ekosystemu zostaje zniszczona bądź zdeformowana w ...

Postulaty klubu rzymskiego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

SFORMUŁUJ POSTULATY, KTÓRE WG KLUBU RZYMSKIEGO POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM EKONOMICZNO-EKOLOGICZNY W SKALI GLOBALNEJ W XXI WIEKU. - stały wzrost zaspokajania potrzeb społeczenstwa przy jednoczesnie bardziej równomiernym podziale wytwarzania dóbr. - bezpieczne, równomierne zagospodarowanie środowiska, ...

Problematyką racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego....

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Podaj powody rosnącego zainteresowania problematyką racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego we współczesnym świecie. W poszczególnych krajach (choć w różnym stopniu), jak i w skali globalnej odczuwa się od pewnego czasu rosnące zagrożenie środowiska naturalnego gospodarczą działaln...

Proekologiczne priorytety - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Wymień proekologiczne priorytety dotyczące wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. - zwiększenie konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, -bezpieczeństwo żywnościowe kraju, -przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i adaptacja rolnictwa do skutków tych zmian, -produkcja energii ze źródeł od...

Problemy poruszane w protokole z Kioto - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Omów problemy poruszane w protokole z Kioto Protokół odnosił się do krajów rozwiniętych (pominięto rozwijające się), które powinny zobowiązać się do redukcji gazów cieplarnianych do 2012r. Założenia: Europa - 8%, Japonia - 6%, USA - 7%. Gazy ...