Odpady i gospodarowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady i gospodarowanie - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wyjaśnij co określa się mianem odpadów i jakie działania składają się na racjonalne nimi gospodarowanie.
Odpady - zgodnie z definicją GUS-u, to zużyte przedmioty oraz inne substancje stałe i ciekłe ( z wyłączeniem tzw. ścieków) powstające w wyniku bytowania człowieka i jego działalności gospodarczej, nieprzydatne w miejscu i czasie ich powstawania oraz uciążliwe dla środowiska.
Na racjonalne gospodarowanie odpadami składają się trzy elementy:
Instytucje zarządzające - kierują, kontrolują oraz wytyczają właściwy kierunek w procesie gospodarowania odpadami. ( Minister Środowiska, Minister Gospodarki, marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta)
Narzędzia zarządzania - przepisy prawa (unijne, krajowe), system planowania, instrumenty prawno-administracyjne (nakazy, zakazy), ekonomiczne (opłaty), instrumenty oddziaływania społecznego.
Obiekty zarządzania - realizujące określone zadania, mające na celu przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i prewencji:
- zapobieganie (wdrażanie technik i technologii materiałooszczędnych, energooszczędnych, niskoodpadowych),
- segregowanie i unieszkodliwianie,
- odzysk, wykorzystanie bezpośrednie w gospodarce i recykling,
- składowanie odpadów. (str. 64,65)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz