Proekologiczne priorytety - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proekologiczne priorytety - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wymień proekologiczne priorytety dotyczące wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
- zwiększenie konkurencyjności sektora rolno-spożywczego,
-bezpieczeństwo żywnościowe kraju,
-przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i adaptacja rolnictwa do skutków tych zmian,
-produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
- ochrona, pielęgnowanie i wykorzystywanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i dziedzictwa narodowego na obszarach wiejskich,
- rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury,
- rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich,
- inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny (edukacja)
- polepszenie jakości i dostępności usług publicznych
- poprawa standardu i zwiększenie dostępności narzędzi z zakresu społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców obszarów wiejskich,
- zwiększenie możliwości podjęcia pracy, w tym elastycznych form pracy i zwiększenie mobilności zawodowej,
- zapobieganie i ograniczanie wykluczania społecznego.
(str.73,74)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz