Ograniczanie zanieczyszczeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczanie zanieczyszczeń - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wymień działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze a jakie w celu ograniczenia już powstałych zanieczyszczeń.
Działania w celu zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze:
Zmianę paliw stosowanych w produkcji i usługach na takie, które jak najmniej zanieczyszczają powietrze (np. zastępowanie węgla gazem ziemnym)
Zmianę stosowanych w produkcji technologii na tzw. Technologie hermetyczne i zużywające mniej niebezpiecznych dla środowiska surowców (czystsza produkcja)
Stosowanie różnego rodzaju urządzeń do oczyszczania emitowanych gazów i wydzielanych do środowiska substancji ciekłych i stałych (filtry kominowe, odpylacze, płuczki, oczyszczalnie ścieków) tzw. Technologie „końca rury”
Zastępowanie indywidualnych palenisk w gospodarstwach domowych scentralizowanym systemem ciepłowniczym, wykorzystującym czyste technologie i minimalizującym powstawanie niebezpiecznych zanieczyszczeń
Zmniejszanie ilości zanieczyszczeń zawartych w spalinach (np. stosowanie benzyny bezołowiowej/paliwa gazowego) wydzielanych przez środki komunikacji oraz stosowanie w komunikacji zbiorowej i indywidualnej bezpieczniejszych dla środowiska źródeł energii.
Działania w celu ograniczenia już powstałych zanieczyszczeń powietrza:
Odpowiednia lokalizacja uciążliwych zakładów i tworzenie wokół nich stref ochronnych
Prawidłowa zabudowa miast i tworzenie w nich obszarów zieleni
Budowanie wokół miast obwodnic komunikacyjnych Stosowanie wysokich kominów w zakładach przemysłowych emitujących duże ilości zanieczyszczeń w celu ich możliwie dużego rozproszenia
Stanowienie odpowiedniego prawa (nowelizacje już istniejącego), dot. Ochrony powietrza i zapewnienie jego skutecznej egzekucji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz