Politechnika Warszawska - strona 400

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - Atmosfera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

ZDEFINIUJ ATMOSFERĘ ZIEMSKĄ O PRZEDSTAW ZJAKICH 5 WARSTW SIĘ SKŁADA. Atmosfera od greckiego atmos to mieszanina gazów zwana powietrzem, otaczająca powierzchnię ziemi i przechodząca w przestrzeń międzyplanetarną na wysokości okoł...

Badania podstawowe i badania stosowane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Wymień najważniejsze badania podstawowe i najczęściej prowadzone badania stosowane w EOŚ Badania podstawowe: - analizy zachodzących prawidłowości w procesie reprodukcji środowiska natur. - rozwoju teorii waloryzacji zasobów naturalnych - ek...

Definicja bilansu wodno-gospodarczego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Zdefiniuj bilans wodno - gospodarczy zlewni i wymień ważniejsze czynniki wpływające na jego stronę popytową i podażową Bilans wodno - gospodarczy zlewni jest to porównanie w danym miejscu i czasie podaży wody z jakiej mogą korzystać jej użytkownic...

Dynamika zmian w XX wieku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Scharakteryzuj dynamikę i zmiany zachodzące w strukturze nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ostatnim dziesięcioleciu. Gospodarowanie środowiskiem wymagania wydatkowania znacznych, odpowiednio ukierunkowanych nakładów inwestycyjnych. Proekologiczne nakłady inwestycyjn...

Funkcje lasów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1533

Wymień i opisz funkcje lasów. Funkcja produkcyjna - pozyskiwanie drewna, które służy do produkcji dóbr ekonomicznych. (przemysł meblarski, celulozowo-papierniczy, kosmetyczny i rolnictwo). Funkcja ochronna - źródło czystego powietrza,...

Podstawowe funkcje zarządzania gospodarką wodną - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wymień i opisz podstawowe funkcje zarządzania gospodarką wodną: organizowania - tworzenie odpowiedniego układu podmiotowego systemu oraz rodzaju występujących między podmiotami zależności i powiązań planowania - tworzenie planu wykorzystania istniejących zasobów i urządzeń gospodarki wodnej oraz p...

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - definicje

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

Ekonomika Ochrony Środowiska - nauka o funkcjonowaniu i rozwoju systemów ekonomiczno-ekologicznych i racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego. Sozologia - nauka o ochronie przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniu trwałości ich użytkowania. Ekonomia - nauka stanowiąca teorię proce...

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - Gleba - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Podaj definicję gleby oraz opisz czynniki naturalne i antropogeniczne powodujące jej degradację. Gleba - to bilogicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej na której może (dzięki zachodzącym tam procesom rozkładu i syntezy związków mineralnych i organicznych) występować roślinność. Czy...

Hydrosfera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

WYJAŚNIJ CZYM JEST HYDROSFERA I PRZEDSTAW STRUKTURĘ ZASOBÓW WODNYCH NA NASZYM GLOBIE. Hydrosfera od greckiego woda to powłoka ziemi, która przenika zarówno atmosferę, jak i litosferę z

Inicjatywy i przedsięwzięcia o zasięgu światowym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Wymień inicjatywy i przedsięwzięcia o zasięgu światowym, mające na celu wdrażanie proekologicznych zasad gospodarowania zasobami środowiska - 1969r. - raport U'Thanta „Człowiek i jego środowisko” - 1972r. - raport Klubu Rzymskiego „