Politechnika Warszawska - strona 402

Schemat zarządzania gospodarką wodną

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Przedstaw schematy struktury instytucjonalnej systemu zarządzania gospodarką wodną Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) (organ adm. rządowej, nadzorowany przez min...

Sylabus -procesy przemian w środowisku naturalnym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Dostarczenie niezbędnej wiedzy ekonomicznej i ekologicznej pozwalającej zrozumieć dokonujące się procesy przemian w środowisku naturalnym oraz świadomie uczestniczyć w jego kształtowaniu i ochronie. Treści merytoryczne: 1. Przedmiot ekonomiki ochrony środowiska. 2. Geneza, interdyscyplinarny chara...

Problemy demograficzne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

WYKŁAD 2 1/03/2010 Dokonana przez ONZ ocena sytuacji mieszkańców naszej planety na przełomie XX/XXI w. pokazuje lista 10 problemów wymagających analizowania i rozwiązywania: Sytuacja demograficzna: (tab.1) Ludność świata w mln osób: 1750 -...

Elementy środowiska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

WYKŁAD 3 08/03/2010 Tak określone środowisko naturalne człowieka znajduje się w biosferze i jest jej częścią, która nazywana jest ANTROPOSFERĄ (przestrzeń w której żyje człowiek). Elementami środowiska w którym żyje człowiek są; wody, gleby, powietrze, kopaliny, flora, fauna, krajobraz i klimat; ...

Prawa ekologii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

WYKŁAD 4 15/03/2010 PRAWA EKOLOGII Istnieje prawo powiązań pomiędzy różnymi organizmami żywymi a ich fizycznym i chemicznym otoczeniem -wyraża ono istnienie związków każdego elementu ekosystemu ze wszystkimi innymi jego elementami, jeżeli więc jakaś część ekosystemu zostaje zniszczona bądź zdeform...

Wstęp do ekonomiki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

WYKŁAD 5 22/03/2010 W XVIII w. powstaje ekonomia - za sprawą klasycznej ekonomii, głównym przedstawicielem jest Adam Smith (1723-90). Ekonomia jest teorią procesu gospodarowania, posiada swój język w postaci zdefiniowanych kategorii ekonomicznych, przy pomocy których formułuje wykrywanie w procesi...

System ekonomiczno-ekologiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

WYKŁAD 6 29/03/2010 Czy poniższa teza jest prawdziwa? Rozwój gospodarczy i przemiany w środowisku naturalnym są procesami jednoczesnymi, silnie powiązanymi ze sobą i tym samym wzajemnie się warunkującymi ? Jeżeli tak to stwarza to konieczność analizowania relacji między dwoma systemami: gospodark...

Ochrona i kształtowanie zasobów odnawialnych mineralnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

WYKŁAD 7 12/04/2010 Ochrona i kształtowanie zasobów odnawialnych mineralnych Powietrze Ochrona powietrza Powietrze atmosferyczne to określona mieszanina gazów otaczających ziemię i tworzących jej atmosferę. Czyste powietrze to występująca w dolnej warstwie atmosfery, gdzie koncentruje się życie...

Zagrożenia dla miast - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Opisz występujące zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania miast z punktu widzenia ochrony środowiska. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego rozwoju miast w przeszłości: - przemieszanie obiektów przemysłowych i mieszkalnych, pasmowy układ zabudowy wzdłuż szlaków komunikacyjnych, - wadliwa zabud...

Zasada zarządzania środowiskiem naturalnym w UE - wstęp

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

Scharakteryzuj trzy dowolnie wybrane zasady obowiązujące w polityce zarządzania środowiskiem naturalnych w UE. Zasada subsydiarności dotyczy tworzenia takiego system...