Problemy poruszane w protokole z Kioto - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy poruszane w protokole z Kioto - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Omów problemy poruszane w protokole z Kioto
Protokół odnosił się do krajów rozwiniętych (pominięto rozwijające się), które powinny zobowiązać się do redukcji gazów cieplarnianych do 2012r. Założenia: Europa - 8%, Japonia - 6%, USA - 7%. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka. Owe porozumienie podpisało 141 państw odpowiedzialnych za 55% emisji, jednakże USA nie ratyfikowało porozumienia.
Omów rozwój sytuacji demograficznej na świecie na przestrzeni czterech ostatnich stuleci i wskaż na wynikające stąd problemy dla stanu środowiska i bytowania człowieka na Ziemi
W skrypcie nie ma nic o ostatnich czterech stuleciach, ale:
W krajach dobrze rozwiniętych dynamika wzrostu ludności jest niewielka, natomiast w słabo rozwiniętych liczba ludzi znacznie wzrasta (tendecja charakterystyczna dla przeszłości oraz prognoz przyszłościowych). Łączy się z tym zagrożenie zaspokajania potrzeb rosnącej liczby ludności w wyniku ograniczonej możliwości pozyskiwania zasobów naturalnych bez jednoczesnej degradacji środowiska, która może doprowadzić do zagłady ludzkości. ONZ - FAO oszacowało, że można zapewnic wyżywienie w sposób ciągły tylko 8 mld ludzi. Poza tym, w wyniku industrializacji i urbanizacji, w warunkach rewolucji naukowo - technicznej wzrosło zapotrzebowanie na zasoby środowiska. Pojawia się kryzys energetyczno-surowcowy, rośnie ilość odpadów i zanieczyszczenie środowiska.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz