Politechnika Warszawska - strona 343

Pytania na egzamin - Model bazy danych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

Opisać etapy modelowania baz danych modelowanie koncepcyjne ( opis zależności między danymi, przedstawienie w postaci graficznej, opisanie niezależne od systemu zarządzania bazy danych) logiczny model bazy danych ( może być zapisany w formie pisemnej lub w formie opisu podstawowych struktur w syst...

Zasady do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Kolokwium (czas 30 min.) Tytuł dokumentu imię i nazwisko oraz nr albumu - 1pkt. Tło całego dokumentu - 1pkt. Utworzenie tabeli - 1pkt. Szerokość tabeli 80%: - 1pkt. Obramowanie tabeli: kolor biały - 1pkt. Tła komórek (jak na obrazku) - 2pkt. Szerokości komórek: 40, 50, 60, 60% - 2pkt. Wyrówn...

Sylabus przedmiotu podstawy psychologii społecznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Serwin-Jakubowska
 • Podstawy psychologii społecznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1617

Cele przedmiotu: Przyswojenie podstawowych a zarazem specyficznych dla dyscyplin kategorii pojęciowych służących opisowi i analizie mechanizmów regulujących interakcje pomiędzy jednostką a różnymi typami zbiorowości. Kształcenie zdolności do identyfikowania korzyści i zalet, ale także ograniczeń i ...

Skrypt przedegzaminacyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Konstytucja - szczeg. Ustawa zasadn. Okreslajaca podst prawa i wolności obywat. Oraz podst ustroju państwa. Najwazn akt prawny w państwie. Funkcje konstytucji: 1)oranizatorska,    2)porzadkowa 3)stabilizujaca      4)integracyjna 5)ograniczajaca     6)wychowawcza   Szczeg moc konst polega na: ...

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

USTRÓJ POLITYCZNY WIELKIEJ BRYTANII Specyficzną cechą ustroju Wielkiej Brytanii jest brak konstytucji w znaczeniu formalnym (konstytucji spisanej). Zamiast tego, o ustroju państwa stanowi konstytucja w sensie materialnym, to znaczy ogół norm i zasad dotyczących wykonywania władzy. Prawo konstytucyj...

Sylabus z informatyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

Cele przedmiotu: Wyrobienie umiejętności praktycznego przygotowywania dokumentów z wykorzystaniem podstawowych pakietów automatyzacji prac biurowych na przykładzie pakietu MS Office a zwłaszcza edytora tekstów WORD i arkusza kalkulacyjnego...

Adresy stron www o Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

www.ans.pw.edu.pl Przewodnik adresów internetowych Temat: Unia Europejska I Unia Europejska 1. Adres Portalu UE:   http://www.europa.eu 2. Adresy instytucji, agencji i urzędów UE /EURATOM-u A. Rada Europejska: http://www.european-council.europa.eu Przewodniczący RE: http://www.european-council...

Etapy integracji Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Etapy integracji w ramach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej I 1946-1958 1946- 1952 19.09.1946 Wystąpienie Winstona Churchilla w Zurychu, w którym mówił, że pierwszym krokiem do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy powi...

Obywatelstwo Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Obywatelstwo Unii Europejskiej Literatura do opracowania poszczególnych tematów I Dokumenty Prawo pierwotne Traktat o Unii Europejskiej, zwłaszcza (Tytuł drugi: Postanowienia o zasadach demokratycznych) art.9-11 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza (Część druga: Niedyskrymina...

Program przedmiotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

Prowadzący: mgr Szymon Drabczyk e-mail: sdrabczy@ans.pw.edu.pl Dyżur: w czwartki , w godz. 16-18, pokoju 513 WAiNS ul. Noakowskiego 18/20 Wydział AiNS ćw., sala 224, ul. Noakowskiego 18/20 Program przedmiotu: Polska w Unii Europejskiej Gene...