Sylabus z informatyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus z informatyki - strona 1

Fragment notatki:

Cele przedmiotu:
Wyrobienie umiejętności praktycznego przygotowywania dokumentów z wykorzystaniem podstawowych pakietów automatyzacji prac biurowych na przykładzie pakietu MS Office a zwłaszcza edytora tekstów WORD i arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
Treści merytoryczne:
Wprowadzenie do pracy z programem Excel poruszanie się po arkuszu, przenoszenie i kopiowanie komórek, formatowanie elementów arkusza kalkulacyjnego, dane i sposoby ich wprowadzania. Wprowadzanie danych. Wprowadzanie prostych formuł adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, wypełnianie komórek serią danych, nadawanie nazw zakresom, automatyczne sumowanie wierszy i kolumn, tworzenie prostych formuł. Sporządzanie wykresów formatowanie wykresu, modyfikowanie danych na wykresie, dodawanie danych do wykresu, wykresy złożone. Sortowanie i zarządzanie listami filtrowanie list w celu wyodrębnienia potrzebnych informacji, sortowanie danych, sortowanie danych według kilku kluczy. Wykorzystanie funkcji wbudowanych: Wyszukaj pionowo, Jeżeli. Tworzenie raportów za pomocą narzędzia Sumy Posrednie. Tworzenie raportów za pomocą narzędzia Tabela Przestawna, formatowanie tabeli przestawnej, sporządzanie wykresów na podstawie tabeli przestawnej. Łączenie danych. Przegląd funkcji wbudowanych. Tworzenie własnych funkcji użytkownika. Porównywanie wariantów, poszukiwanie określonego wyniku, przeglądanie wariantów za pomocą tabeli danych. Opracowanie złożonych formularzy. Przygotowanie sprawozdań finansowych. Elementy matematyki finansowej. Współdziałanie programu EXCEL z innymi programami użytkowymi. Zaliczanie laboratorium. Metody oceny:
brak
Egzamin:
Spis zalecanych lektur:
1. Microsoft Press, Microsoft: „Word 6 krok po kroku”, Podręcznik szkoleniowy firmy Microsoft. 2. M. Panacewicz: „Word 97”, Helion, Gliwice 1997 3. M. Kolberg: „Excel w firmie”, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 1996 „Word 2003 PL. Kurs”, Grzegorz Kowalczyk, MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II, Sergiusz Flanczewski, Bartosz Gajda i inni. Microsoft Access 2003 Krok po kroku, Read Me, 2006 Ćwiczenia HTML, WiesławBuszman, Warszawa, 2001 Access 2003 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, 2006-08-28 Access 2003 PL. Kurs, Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz