Politechnika Warszawska - strona 342

System prezydencki na przykładzie Stanów Zjednoczonych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

12. System prezydencki na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Wyróżniamy trzy systemy służące jako wzorce: prezydencki, parlamentarny (Wielka Brytania) i mieszany (Francja). System prezydencki w klasycznej formie występuje w USA, a służył...

System parlamentarny na przykładzie Wielkiej Brytanii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

13. System parlamentarny na przykładzie Wielkiej Brytanii. System parlamentarny wzorcowy to system angielski. Służył jako wzór dla państw europejskich i Wspólnoty Brytyjskiej. Wielka Brytania to jedno z nielicznych państw, które nie m...

Autonomia i federacja, formy struktury państwa i podziału władzy - wyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

14. Autonomia i federacja, formy struktury państwa i podziału władzy. Udział obywateli w wykonywaniu zadań administracyjnych przybrał formę samorządu terytorialnego (decentralizacja władzy). Autonomia i federacja to także formy decentralizacji, ale mają znaczenie bardziej polityczne niż samorząd. ...

Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3276

Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej Administracja- zbiór zachowań ludzi zmierzający do realizacji dobra wspólnego Sługa ustroju, sługa władzy, sługa prawa, sługa obywateli. Administracja państwowa istnieje tak długo jak istnieje państwo. Administracja - łac. ministrare co oznacza...

Pytania na zaliczenie - Społeczeństwo obywatelskie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

"administracja publiczna. zagadnienia ogolne" izdebski, kulesza "nauka administracji" leoński "nauka administracji" kudrycka, suwaj, peters guy "prawo administracyjne" boć "wstep do nauki administracji" szreniawski -Pojęcia i podstawowe funkcje ...

Nauka o administracji - zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1988

Pytanie zaległe: z 10 maja 2005 3. Zasady organizacji indywidualnego stanowiska pracy w administracji. Podstawą powołania każdego stanowiska pracy jest określenie celu o charakterze szczegółowym. Cel ten powinien być jasno i rzeczowo sformułowany. zasada przystosowalności - najważniejsza dyrektyw...

Nauka o administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

Nauka o Administracji 21.02.2013 M.Kisilowski@ans.pw.edu.pl „Administracja publiczna” Izabelski, Kulesza „Nauka o administracji” Leoński „Nauka o administracji” Kudrzycka, Guy „Prawo administracyjne” Boć „Wstęp do nauki administracji” Szreniowski 225A - konsultacje 28.02.2013 Pojęcia i pod...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141

1. Geneza nauki administracji, dwa nurty w nauce administracji 2. Podaj def. Nauki administracji 3. Jakie czynniki maja wpływ na strukturę, zadania i funkcje administracji 4. Administracja a ustrój polityczny 5. Administracja a normy prawne 6. Etyka w administracji 7. Zasady Komisji Nolana 8. Zasady...

Cywilizacja i czynniki ją kształtujące w teorii Feliksa Konecznego - w...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

16. Cywilizacja i czynniki ją kształtujące w teorii Feliksa Konecznego. Teoria powstała w okresie międzywojennym. Koneczny uważał, że historią nie rządzą żadne prawa, żadne fatum. Człowiek sam odpowiada za to co dzieje się w historii. Historia powstaje przez ścieranie się grup cywilizacyjnych. Cywi...

Informatyka - sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krzysztof Urbaniak
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Bazy i hurtownie danych - zasady projektowania baz danych w programie MS Access dla potrzeb administracji państwowej. Model logiczny bazy danych. Tabele (zasady projektowania). Zasady tworzenia relacji w bazach danych. Klucz podstawowy, m...