Sylabus przedmiotu podstawy psychologii społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus przedmiotu podstawy psychologii społecznej - strona 1

Fragment notatki:

Cele przedmiotu:
Przyswojenie podstawowych a zarazem specyficznych dla dyscyplin kategorii pojęciowych służących opisowi i analizie mechanizmów regulujących interakcje pomiędzy jednostką a różnymi typami zbiorowości. Kształcenie zdolności do identyfikowania korzyści i zalet, ale także ograniczeń i niebezpieczeństw praktycznych zastosowań wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
Treści merytoryczne:
1. Co to jest psychologia społeczna. Przedmiot, metody badań tej dyscypliny i jej związki z innymi dziedzinami wiedzy. 2. Emocje. Nazywanie i rozpoznawanie emocji (objawy). Proces emocjonalny i jego komponenty. Wpływ emocji na zachowania. Emocje a motywacja. 3. Potrzeby. Teorie potrzeb. Skutki niezaspokojenia potrzeb. 4. Frustracja, objawy i mechanizmy obronne przed psychologicznymi skutkami zdarzeń frustrujących. 5. Agresja i zachowania antyspołeczne człowieka. 6. Psychologiczna koncepcja anomii. 7. Poznawcze regulatory funkcjonowania społecznego człowieka. Podstawowe mechanizmy wpływające na percepcję i ocenę sytuacji społecznych. Dysonans poznawczy. 8. Postrzeganie i ocenianie ludzi. Rola komunikatów niewerbalnych. Stereotypy, orientacje społeczne, poczucie tożsamości, poczucie kontroli i własnej wartości a postrzeganie innych. 9. Atrybucja przyczynowa, modele i zniekształcenia procesów atrybucyjnych typowe błędy popełniane przy postrzeganiu i ocenianiu innych. 10. Dynamika grup. Grupy małe a wielkie zbiorowości specyfika ich wpływu na zachowania jednostki. Tłum charakterystyka zbiorowości. Jednostka w tłumie. 11. Konformizm jako jeden z typów przystosowania. Postaci konformizmu. Czynniki mające wpływ na osłabienie lub wzmocnienie tendencji do zachowań konformistycznych. 12. Wywieranie wpływu na ludzi. Procesy, reguły, narzędzia wpływu. 13. Utrwalone wzorce relacji (reguła wzajemności, niedostępności, autorytety, społeczny dowód słuszności, atrakcyjność osobista, konsekwencja i zaangażowanie 14. Psychologiczne koncepcje człowieka. Przegląd teorii i charakterystycznych dla nich badań empirycznych. Wpływ tych koncepcji na sposób interpretowania relacji jednostka-społeczeństwo.
Metody oceny:
brak
Egzamin:
Spis zalecanych lektur:
1. E. Aronson: „Człowiek istota społeczna”, PWN 1997 2. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Alert : Psychologia społeczna - serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997 3. R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Teorie i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1996 4. J. Kozielecki: Psychologiczne koncepcje człowieka, Wydawnictwo Żak 1995
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz