Podstawy psychologii społecznej

note /search

Sylabus przedmiotu podstawy psychologii społecznej

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy psychologii społecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841

Cele przedmiotu: Przyswojenie podstawowych a zarazem specyficznych dla dyscyplin kategorii pojęciowych służących opisowi i analizie mechanizmów regulujących interakcje pomiędzy jednostką a różnymi typami zbiorowości. Kształcenie zdolności do identyfikowania korzyści i zalet, ale także ograniczeń i ...

Wywieranie wpływu na ludzi - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy psychologii społecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: narzędzia wywierania wpływu, utrwalone wzorce reakcji, reguła uproszczonej oceny szans, reagowanie kontrolne, reguła wzajemności...