Politechnika Warszawska - strona 344

Schemat sądownictwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

System instytucjonalny UE i EURATOM-u wg TL Rada Europejska [27 +PrzewRE+PrzewKE+(1?)+WP U ds. ZiPB + ministrowie(?)] Parlament Europejski [754→751] Rada Unii Europejskiej [27 x 10] {5} Coreper [27] ERzPO {5} Komisja Europejska ...

Sylabus - Polska w UE

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

WAiNS studia niestacjonarne licencjat Rok akademicki 2011/2012 , semestr letni Przedmiot: Polska w Unii Europejskiej Tematy sprawdzianu końcowego: Korzenie euro...

Wspólnoty europejskie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska Traktaty Data i miejsce podpisania Data wejścia w życie Data wygaśnięcia/ uchylenia Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali Paryż 18.04.1951 23.07.1952 23.07.2002 Traktat o utworzeniu

Organizacja administracji centralnej i podział terytorialno-administra...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

Organizacja administracji centralnej i podział terytorialno-administracyjny w XIX w. we Francji Na początku XIX w. wprowadzono w administracji centralnej zasadę jednoosobowości - na czele resortu stał minister, który miał wyłączne prawo podejmowania decyzji w sprawach należących do zakresu działani...

Zasady organizacji systemu biurokratycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Zasady organizacji systemu biurokratycznego Biurokracja w języku potocznym jest synonimem wad administracji Biurokracja wg Maxa Webera (uczony niemiecki przełomu XIX/XX w.) ma charakter emocjonalnie neutralny - oznacza ona określony typ organizacji administracji i nie przesądza z góry o jego wadach ...

Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890

Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia Stworzono 2 Komisje skarbowe i 2 Komisje wojskowe, osobne dla Korony i dla Litwy Komisje skarbowe wg kameralizmu Zarządzały skarbem państwa, działały w kierunku rozwoju przemysłu i handlu Brały...

Wykład - pojęcie klasycznej administracji XIX w.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

Co znaczy pojęcie klasycznej administracji XIX w. Administracja klasyczna, czyli wzorcowa i w swoim rodzaju doskonała, którą zaprojektowali Francuzi w epoce napoleońskiej opierała się o konstytucjonalizm Instytucje napoleońskiej Francji dały więc początek klasycznej administracji burżuazyjnej na ko...

Zadania administracji w praktyce XIX w. - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Zadania administracji w praktyce XIX w. Działalność XIX-wiecznej administracji okazała się w wielu dziedzinach mniej intensywna niż administracja wieku oświecenia Zaprzestano zbędnego czy wręcz szkodliwego reglamentowania wielu sfer np. procesów produkcji Poddanie administracji „rządami prawa”, ja...

Działalność administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Jakie kierunki myśli politycznej miały wpływ na działalność administracji XIX w. Wiek XIX nazywamy wiekiem liberalizmu Przedstawicielem liberalizmu gospodarczego był m.in. Adam Smi...

Konstytucja państwa prawnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

Na czym polega konstrukcja państwa prawnego i kto był jej twórcą Twórcą konstrukcji państwa prawnego był Robert von Mohl Ukształtowanie się prawa administracyjnego było połączone przeważnie z przyjęciem konstrukcji państwa prawnego Państw...