Obywatelstwo Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatelstwo Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Obywatelstwo Unii Europejskiej - wykład - strona 2 Obywatelstwo Unii Europejskiej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Literatura do opracowania poszczególnych tematów
I Dokumenty
Prawo pierwotne
Traktat o Unii Europejskiej,
zwłaszcza (Tytuł drugi: Postanowienia o zasadach demokratycznych) art.9-11
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
zwłaszcza (Część druga: Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii) art. 15-16, 18-25;
( Rozdział 2 Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji) art.77;
(Część szósta Postanowienia instytucjonalne i finansowe) art. 227-228;
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
zwłaszcza (Tytuł V Prawa Obywatelskie), art.39- 46
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:PL:PDF
4) Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, zwłaszcza Tytuł V Prawa obywatelskie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:PL:PDF
Dołączony do Traktatu Lizbońskiego Protokół (nr 30) w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190plc_002.pdf Prawo wtórne M.in.:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 65, s. 1 Załącznik I do rozporządzenia zmieniony przez: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 89, s.1.
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:PL:NOT
3. Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r., źródło: http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/wybory_pe.pdf
4. Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom
(2002/772/WE, Euratom), źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:283:0001:01:PL:HTML
5. Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami ; źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0080:pl:HTML


(…)

… Administrative Behaviour ) , źródło: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces/pl/3510/html.bookmark;jsessionid=E764AE07637155ACCC348F395CD25176
II Opracowania
Łukasz Jureńczyk: Obywatelstwo Unii Europejskiej, w: Europeistyka. Leksykon; praca zbiorowa pod red. Witolda Stankowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 238- 240
Unia Europejska. Historia, architektura, prawo; praca zbiorowa pod red. Mariusza Muszyńskiego, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2011, s. 80-87, zwłaszcza (Rozdz. V Obywatelstwo Unii Europejskiej) s. 95 - 109
Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar: Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, 5. wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012 , Rodz. III. Obywatelstwo Unii Europejskiej s. 276 - 282
Prawo materialne Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz