Politechnika Warszawska - strona 318

Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni - s...

 • Politechnika Warszawska
 • Marcin Okuniewski
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Sprawozdanie z laboratorium chemii fizycznej Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni Skład zespołu: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1. Adam Rułka 2. Arkadiusz Sakowicz Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Marcin Okuniewski Podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia:...

Ćwiczenia - spektroskopowe metody badania struktury materii

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1624

Zadanie 8 Na przykładzie roztworu N,N-dimetyloformamidu w ksylenie omówić wpływ efektów dynamicznych na widmo NMR. Narysować odpowiednie widma. Wykazać przydatność spektroskopii lH NMR w badaniach wewnętrznej rotacji. Zadanie 8 Na przykładzie ro...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 13 Imię i nazwisko: Warszawa, 29.06.2005 r. PREREKWIZYTY: Zadanie 1 Względne obsadzenie poziomów energetycznych n3/n2 w cząsteczce butadienu w temperaturze 300...

Wykład - spektroskopowe metody badania struktury materii

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". X Imię i nazwisko: Warszawa, 5.09.2006 r. PREREKWIZYTY:………………………. Zadanie 1 Wyznaczyć względne obsadzenie poziomów energetycznych dla pierwszego możliwego pr...

Metody badania struktury materii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Y Imię i nazwisko: …………….. Warszawa, 5.09.2006 r. PREREKWIZYTY:…………………………. Zadanie 1 Względne obsadzenie poziomów energetycznych n3/n2 w cząsteczce butadienu ...

Kinetyka - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

ERRATA DO MECHANIZMÓW W ZADANIACH 36 i 37 Zadanie 36(*). Proponowany jest nast SXMF\ PHFKDQL]P UHDNFML WHUPLF]QHJR UR]NáDGXR]RQX k1 k2 O3 ⇔ O2 + O a nast SQLH2 + O3 ⇒ 2 O2 k−1 [O 3 ]2 v=k ⋅ [O 2 ] Wyprowadziü PHWRG VWDQX VWDFMRQDUQHJR Z\UD*HQLH QD V]\ENRü UR]NáDGX R]RQ...

Kinetyka chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113

Chemia fizyczna 2007/8 – kinetyka chemiczna cz. II Zadanie 16(*). Estryfikacja etanolu kwasem mrówkowym w temperaturze 25oC, w wodnym roztworze w obecnoFLNZDVXVROQHJRSU]HELHJD]JRGQLH]UyZQDQLHP → k1 C2H5OH + HCOOH ⇔ HCOOC2H5 + H2O ← k −1 (E) (K) (M) (W) W roztworze zawierajF\PQD...

Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Chemia Fizyczna sem. III (termodynamika) zadania z egzaminów Sformułuj zerową (pierwszą) zasadę termodynamiki. Zdefiniować entropię i sformułować drugą zasadę termodynamiki. Sformułować trzecią zasadę termodynamiki i wymienić jej podstawowe konsekwencje. Podaj warunki, które musi spełniać układ ...

Elektrochemia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764

Chemia fizyczna 2009/2010 - elektrochemia Zadanie 1. W temperaturze 18oC oporność naczyńka do pomiaru przewodności napełnionego 0,02 M wodnym roztworem KCl lub 1,40826 M roztworem NaSCN w bezwodnym etanolu są równe: 15,946 Ω i 663,45 Ω. Przewodność właściwa użytego roztworu KCl(aq) jest równa κ=2,3...

Wykład z kinetyki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Rozwiązania zadań egzaminacyjnych z chemii fizycznej sem. 4 © Włodzimierz Tszyrsznic KINETYKA P in mmHG = 7,50*10-3 ciśnienia w Pa zad. Badając spektroskopowo izomeryzację pierwszego rzędu chlorku cis-dwuetylenodwuaminodwuchlorokobaltu (III) w metanolu, otrzymano następujące dane dotycz...